Efterisolering af loft uden dampspærre

Loft og skråvægge i rummene er pudset op med rørpuds. Efterisolering af loft uden dampspærre – nordcopenhagen. Skal dit hus efterisoleres, men kvier du dig ved tanken om at skulle installere en dampspærre ? Hej, Jeg havde en tømrer forbi en dag, som jeg spurgte til efterisolering af loftsrum.

Han så helt opgivende ud ved tanken om en dampspærre.

Men da det er meget omfattende, har alt for mange gennem tiden sat en ekstra, isoleret væg op indvendigt med dampspærre og gipsplader. Og det har efterfølgende givet mange . Og når de gode egenskaber sikres gennem en fuld diffusionsåben konstruktion, hvad sker der så, hvis den lukkes inde, eksempelvis bag en række køkkenelementer monteret langs væggen, uden ventilation mellem element og væg? Eller hvis beboeren stiller gulv til loft bogreoler op ad væggen, eller . Forkert efterisolering af dit hus kan give fugtskader, så du taber penge i stedet for at spare.

Læs, hvordan du undgår fejl, når du efterisolerer fx loft og mur. Spær ikke for al ventilation, når du efterisolerer på loftet. Få en ny dampspærre , hvis du isolerer opa eller brug papirisolering, der kan .

Blandt andet skal tilstanden af facaden vurderes. Traditionel indvendig efterisolering kræver, at ydervæggen er tæt overfor slagregn, uanset brug af dampspærre. Tunge konstruktioner uden damspærre skal være lufttætte.

Dette sikres med tætte samlinger mellem bygningsdele og tætte overflader fx tæt indvendig pudslag. I dag kan man kun undlade dampspærre , hvis loftbeklædningen nedenunder er lufttæt og man har maks. Der skal være dampspærre ved efterisolering af lofter.

Pudsede lofter som dampspærre. For år tilbage anså man et pudset loft uden revnedannelser som en brugbar og tilstrækkelig dampspærre , når der blev etableret fx 1mm isolering med mineraluld i tagrummet. Hvor der i dag eksempelvis etableres 3mm mineraluld i en loftkonstruktion udgør et pudset loft ikke længere . Behov for dampspærre i lofter (DaLo). I dag lyder anbefalingen, at hvis der er mere end 1mm isolering i loftskonstruktionen, skal der etableres dampspærre.

Andre af byggeriets parter vil også kunne bruge resultaterne for at til at træffe et fugtsikkert valg af efterisoleringsløsning uden at disse bliver unødigt dyre. Inden huset blev isoleret med Papirul tabte det liter luft pr. Tagterrasser i ældre ejendomme har ofte et pladsstøbt betondæk med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt. Under dækket er der ofte ingen eller kun ringe isolering med eller uden dampspærre.

Loftet kan også være forskalling med puds på beton eller en gipspladebeklædning på forskalling. Loftisolering med Papiruld: Der blev ikke på nogen af de undersøgte lofter konstateret tegn på hverken fugt- eller kondensdannelser.

Det kan opstå, hvis konstruktionen er forkert udført uden en effektiv dampspærre , som forhindrer, at varm, fugtig luft kan trænge ud i isoleringen. Det kan også opstå, fordi konstruktionen ikke giver tilstrækkelig ventilation ved isoleringens yderside. Endelig kan det opstå, hvis ydervæg eller loft har kuldebroer – dvs.

Så, hvis du kan isolere med 2mm isolering i loft eller gulv så vil det være en god ide. Jeg vil efterisolere mit loft. Der er nu 1mm isolering , og jeg vil øge det til 2mm.

Men der er ikke nogen dampspærre – er det et problem? Isolering uden dampspærre kan fint lade sig gøre med papiruld. Et oplagt valg, også hvis dampspærren er utet. SVAR Det er afgørende at have en 1 tæt damp-.

Den nye dampspærre skal placeres på den varme side af isoleringen og for at beskytte den, er det en god idé at placere den ca en tredjedel inde i isoleringen. Så er der plads til at montere en lampe i loftet , uden at der går hul på den nye dampspærre. Læs også: Sådan laver du en væg i betonlook på få . Læs mere om løsningerne her. Den ekstra isolering giver bedre indeklima uden træk, kulde og fugt – du får simpelthen en sundere og bedre bolig.

Men det er vigtigt at udføre isoleringen både rigtigt og grundigt, for at sikre at isoleringen virker optimalt, og samtidig have styr på ventilation og dampspærre.