Efterisolering af loft dampspærre

Herefter isoleres op til 3mm. Mere end 3mm vil sjældent kunne betale sig. Jo mindre isolering der er i forvejen, jo større er varmegevinsten ved efterisolering.

De første lag isolering giver den . Hvilke lovkrav gælder for.

Efterisolering-af-loft-dampspaerre-. Eksisterende konstruktion. Dampspærre klæbet med fx butylbånd til væg. Vindbræt monteret for at . Der er gangbro fra gavl til gavl.

Er det sandsynligt at det er en del af tagkonstruktionen? Der ligger dampspærre oven på den eksisterende isolering , men den er ikke lige intakt over alt. Forkert efterisolering af dit hus kan give fugtskader, så du taber penge i stedet for at spare.

Læs, hvordan du undgår fejl, når du efterisolerer fx loft og mur. Spær ikke for al ventilation, når du efterisolerer på loftet. Få en ny dampspærre , hvis du isolerer opa eller brug papirisolering, der kan . Hej, Jeg havde en tømrer forbi en dag, som jeg spurgte til efterisolering af loftsrum. Han så helt opgivende ud ved tanken om en dampspærre. I bygninger med traditionelle murede konstruktioner er der normalt ikke blevet brugt dampspærre.

Konstruktioner mod loftrummet, skunk og skrå lofter er dog også i disse bygninger normalt udført af træ. Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner, med henblik på at nuancere de retningslinjer, der i dag gives på området. Hvis der er tale om gamle boliger opført før ca. I dag lyder anbefalingen, at hvis der er mere end 1mm isolering i loftskonstruktionen, skal. Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger.

Løsninger til tag og loft inkl. Der skal højst sandsynligt etableres en ny dampspærre. I dag kan man kun undlade dampspærre , hvis loftbeklædningen nedenunder er lufttæt og man har maks.

Pudsede lofter som dampspærre. For år tilbage anså man et pudset loft uden revnedannelser som en brugbar og tilstrækkelig dampspærre , når der blev etableret fx 1mm isolering med mineraluld i tagrummet.

Hvor der i dag eksempelvis etableres 3mm mineraluld i en loftkonstruktion udgør et pudset loft ikke længere . Så kunne isolering og træværk blive opfugtet, og der var risiko for skimmel, råd og svamp. Derfor skal der ved renovering som regel etableres dampspærrer i konstruktioner efter samme retningslinjer som for nye tilsvarende konstruktioner. Tidligere blev pudsede lofter anset for at kunne.

Hvis man isolere med papiruld oven på den gamle isolering , kan man roligt have mere end de 2mm isolering på loftet selvom dampspærre mangler eller ikke slutter helt tæt. Papirulden har en væge effekt, det vil sige at den trækker fugten op til overfladen så den kan ventilere bort. Undersøgelser foretaget af Teknologisk . Det medfører risiko for skimmelvækst på overflader i tagrummet. Skal du efterisolere et loft , hvor der er en defekt dampspærre , bør du begynde med at fjerne den gamle helt, før du etablerer en ny.

Den nye dampspærre skal placeres på den varme side af isoleringen og for at beskytte den, er det en god idé at placere den ca en tredjedel inde i isoleringen. Skal dit hus efterisoleres, men kvier du dig ved tanken om at skulle installere en dampspærre ? Jeg overvejer at efterisolerer loftet i vores loft. Der ligger pt 2mm isolering og i vores energimærkning (overtog huset i oktober sidste år) blev det anbefalet at øge isoleringen med yderligere 150mm (dvs til ialt 3mm). SBi 2Fugt i bygninger, ikke længere som dampspærre. Hvis pudsen er intakt er loftet lufttæt, men ikke damptæt.

Anbefalingen er derfor dampspærre også ved pudsede lofter. Er der “huller” i den eksisterende isolering , bør disse udbedres ved at udlægge ROCKWOOL Hulrumsfyld.