Efterisolering af flade tage

En stor del af bygningerne er bygget i en periode med relativt beskedne krav til varmeisoleringen. Hvis tag- konstruktionen er isoleret med mindre end 1mm, bør det flade tag efterisoleres – mindst svarende til det nuværende krav i BReller evt. Efterisolering udføres nemmest som en udvendig efter-. Hvis loftets eksisterende isolering er mindre end 2mm, bør det efterisoleres til nedenstående minimumanbefa- ling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Materialer til isolering af flade tagløsninger fra ROCKWOOL er veldokumenterede både teoretisk og i praksis.

Læs mere om produkter og tagsystemer her.

Når der foretages en renovering og efterisolering af et eksisterende tag med ROCKWOOL tagisolering og en regnskærm bestående af enten tagpap eller tagfolie, udsættes den eksisterende konstruktion for en merbelastning. Inden der efterisoleres skal der tages højde for om den eksisterende konstruktion kan bære den . Inden iværksættelse af arbejdet undersøges fugtforholdene i det eksisterende tag. Fremgangsmåden ved forundersøgelsen og den efterfølgende vurdering af fugtforholdene . Et fladt koldt tag – også kaldet et Built-up tag – kan i princippet isoleres inde fra på samme måde som beskrevet i afsnittet om skråvægge og loft indefra. Skal du reparere eller skifte tagpap på dit flade tag , er det en god idé at efterisolere taget samtidig. Du sparer penge og forbedrer indeklimaet.

Gamle flade tage skal efterisoleres. Med klimakonferencen i horisonten og øget fokus på at mindske CO2-udslippet er der i øjeblikket stor fokus på energibesparende tiltag.

Meget ofte er den eksisterende. Det tidsbesparende system TOPROCK er et populært tagprodukt. Med TOPROCK CTF er det lige så.

Taget er en stor flade , og da varme søger opa vil der ske et stort varmetab gennem et dårligt isoleret tag. Varmetabet gennem taget er typisk procent højere end varmetabet gennem ydervæggen, hvilket betyder, at det er værd at overveje en efterisolering af taget og loftet, før du går i gang med en . Den bedste metode til efterisolering af flade tage er med tagpap og udvendig isolering. På den måde undgår du loftreduktion i beboelsen, og alt arbejde forgår på taget. Tagisoleringen fås kileskåret i dag, så den lovpligtige og det effektive fald opnås, hvilke giver lang levetid for den nye . Dette anbefales for at undgå, at slagregn bliver presset op bag inddækning og derfra løbe ned i facade eller tagkonstruktion.

Sternkanter og arkitektur. Udvendig efterisolering af flade tage bliver dog mere og mere almindeligt, og en udvendig efterisolering er også i langt de fleste tilfælde at . Den eksisterende isolering komprimeres inden udblæsningen med specialfremstillede skovle i forskellige bredder, så man kommer omkring ventilation, rørføringer, lysskakte og lignende. Herefter udblæses ROCKWOOL Hulrumsfyld i hvert af tagkonstruktionens delrum mellem spærene og ovenpå den eksisterende . Problemet med fuldstændigt flade tage består i, at regnvand oftest ikke har nogen steder at løbe hen, og derfor samles der “vandpytter” på taget, som ikke. Du kan med fordel anvende flamingo til isolering af sommerhusets gulve, ydervægge eller udvendig polstring af især flade tage.

Et stort plus er, at flamingo modsat nogle af de andre materialer ikke støver, hvilket gør det behageligt at arbejde med. Vær dog opmærksom på, at flamingo er brændbart. Desuden anbefales ældre, flade tage reno- veret, så store regnmængder bortledes forsvarligt, hvis tagbrønde og afløb svigter eller overbelastes ved skybrud.

For tagkonstruktioner betyder dette, at de skal efterisoleres når tagdækningen udskiftes eller der etableres ny tagdækning. Udover at det er et lovkrav, er der flere gode grunde til at efterisolering gamle flade tage.