Dvv tekniske bestemmelser

Læs de enkelte kapitler via links i højre side. Bestemmelserne beskriver og specificerer en række . Udgaverne TB for DVV og TB for DRV kan bestilles enkeltvis eller samlet her . Krav til kvalitetsstyring. Der kan findes mange flere og vigtige informationer om . Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres løbende gen- nem de tekniske bestemmelser.

Det gælder både funktion og levetid under stadig. De tekniske bestemmelser udgør grundlaget for DVV -mærket, som alle vores vinduer og døre . CE mærket er ikke et kvalitetsmærke som f. Godkendt af energimærkningsordningen. Virksomheder certificeret efter De Tekniske.

Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings- Katalog,. Udover kvalitetskontrol indeholder DVV -garantien også en års totalgaranti, hvilket vil sige, at du er dækket, hvis uheldet er ude. Hvis du har købt et DVV – godkendt produkt, og producenten går konkurs, så er der også hjælp at hente.

Den totale dækningssum er dog på i alt millioner. DVV foretager løbende fabriksbesøg, der sikrer, at certificerede medlemmer overholder de fastlagte kvalitetsnormer. Elementer skal være DVV – mærkede . Standarden er udarbejdet med det formål, at optimere elementernes kvalitet og . Bilag 21: Rudeproducent – garantierklæring. Nærværende garantierklæring afgives af en rudeproducent til en vinduesproducent som en del af certificeringsgrundlaget for vinduesproducenten, idet det i 2. Alle elementer skal være DVV -mærket og leveres med års garanti.

Træ: Fyrretræ: Træet skal være FSC eller PEFC certificeret. Beskrivelse: Belastning af hængselbeslag monteret på vinduer og døre. Typetest af vinduer og døre ( DVV , afsnit .9), DKK18. Jeg er din kontaktperson.

Det nye DVV -logo vil i fremtiden medvirke til at branchen står mere frit i forhold til certificeringsorganet og dets logo. Vinduet er medlem af DVV ordningen. Certifikatet omfatter virksomhedens aktiviteter vedrørende:.

DVV -certificeret, og derfor har vi i dag besøg af Henrik fra Teknologisk Institut.