Drivhuseffekten konsekvenser

Drivhusgasserne er en forudsætning for at der er liv på jorden. Men det er en delikat balance, for kun små variationer i mængden af drivhusgasser kan få uoverskuelige konsekvenser. Klimazonerne vil flytte sig. Fødevareproduktionen kan komme under pres, fordi nedbørsforholdene ændrer sig.

Dette afsnit handler om de mulige konsekvenser , hvis vi ikke griber hurtigt ind over for den globale opvarmning.

Selv om de første virkninger allerede er tydelige, og flere vil komme til, kan vi stadig nå at begrænse skaderne. Lader vi derimod stå til, vil konsekvenserne blive omfattende for naturen og for både verdens rige og . Markér den tekst, du gerne vil lave en note til. Din vin bliver dårligere og nordpolen flytter til Europa. Den globale opvarmning får også andre konsekvenser end højere vandstande.

Forskerne er uenige om, hvor meget vi mennesker påvirker klimaforandringerne. Nedbrydning af ozonlaget, rydning af regnskov, nedsmeltning af arktisk is, forhøjede vandstande og stigende temperaturer er alle konsekvenser af menneskets. Kuldioxid er en gasart, som er farveløs og derfor ikke kan ses.

I naturlige mængder er den fuldstændig ugiftig. COfungerer både som byggesten for alle planter og som en drivhusgas, der er med til at holde den rette. Det næste spørgsmål er, hvilke konsekvenser de varmere temperaturer har for verdens klima. Fagstoff: IPCC, FNs klimapanel, slår fast at vi med sannsynlighet har menneskeskapte klimaendringer på jorda.

Det er det, drivhuseffekten handler om. Den økte drivhuseffekten har ført til oppvarming av luft, jord og hav, og vil føre til ytterligere oppvarming dersom vi ikke reduserer bruken av kull, olje og gass. Fagstoff: De klimatiltak som i dag iverksettes, vil i første omgang ikke redusere drivhuseffekten , men redusere økningen av den.

Problemet er den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten , som især skyldes COfra en stigende afbrænding af fossile brændsler. Men det handler også om udledning af drivhusgasserne metan og lattergas, der medvirker til at øge drivhuseffekten , og dermed den globale opvarmning. De globale klimaændringer rammer Grønland hårdt. Det lyder måske ikke af meget, men det har store konsekvenser for naturen. For eksempel bliver ørkenen i Afrika større og større.

Jorden steget med grader. Drivhuseffekten er derfor en helt nødvendig forudsætning for livet på jorden. Med stigende koncentrationer af drivhusgasser vil atmosfærens varmeisolerende evne vokse og dermed vil den globale gennemsnitstemperatur også stige. Spørgsmålet er så, hvor hurtigt det vil ske, og hvilke konsekvenser , .

Det bliver varmere og varmere, havene stiger, isen smelter hurtigere end forventet og koncentrationen af COi atmosfæren er steget. Her konkluderer forskerne også, at det med procents sikkerhed er os mennesker, der er skyld i klimaændringerne.