Dimensionering af bjælkelag

Vælg hvilken type bjælke du vil beregne. Kontinuert bjælkelag betyder at. Der forudsættes at der ikke er skunk bjælker og at areal anvendes til alm. Frit spænd (bjælke eller strøer).

Dimensioner på bjælke (hxb).

TRÆbjælker er et beregningsprogram til dimensionering af bjælkelag og tværbjælker under træbjælkelag i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. Se præsentation af TRÆbjælker app og eksempler på. Dette program beregner de nødvendige dimensioner af bjælkerne i en gulvkonstruktion. Beregningerne er baseret på Eurocode Eurocode del 1-og Eurocode del1-Dansk Nationalt Anneks.

Der beregnes i såvel BGT som AGT. Hej Vi skal i gang med at bygge sommerhus. I huset skal der over badeværelse og et værelse være hemse. Jeg har brug for at lave bjælkelaget så.

Bemærk dog at gulve udlagt på bjælkelag kan regnes som bærende. Vederlagsdybde for jernbetondæk i det murede byggeri er almindeligvis ½-sten. I yder- vægge er udlagt asfaltpap i vederlagene.

Afsnittet er kun tilgængeligt, hvis du er logget ind og har licens til bogen. Eksempel på brug af tabel. Træ og Trækonstruktioner og 2. Regningsmæssig bæreevne for centralt belastede søjler findes i Teknisk Ståbi. GL Kipbjælke Download spændviddetabel inkl. GL Etagebjælke Download spændviddetabel inkl.

GL Facadebjælke Download spændviddetabel inkl. GL Tagbjælkespær 0-15° Taghældning Download spændviddetabel inkl. Træ, konstruktioner, statik, carporte, bjælkespær, gitterspær, bjælkelag , strøer, åse, samlinger.

For bjælkelag er der udarbejdet spændviddetabeller for nyttelasttilfældene boliger og let erhverv. Der er tabeller for både Kog Ktræ, således at. Ved beregning af tværbjælken under bjælkelaget er det forudsat, at bjælkelaget er samlet over tværbjælken.

Ved større bjælkeafstand end planken kan klare, kan der udlægges mm spånplade eller mm krydsfiner som underlag for gulvplankerne. Der henvises til gulvplade leverandørenes anvisninger.

Programmet kan ikke bruges til beregning af en tværbjælke under kontinuerte bjælker dvs. For dimensionering af bjælkelag henvises til “DS 41 .