Densitet af træklods

Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Beskriv forsøgenes densitets bestemmelse af hhv. Vi tog en vægt, stillede et målebægre på det (et målebægre der måler inddelt i ml.), nulstillede vægten og aflæste massen af den spri.

Laboratoriefærdigheder – nakgym.

Til øvelsen benyttes: måleglas, lineal, skydelære, vægt, forskellige stoffer soFaste stoffer: Træklods eller belægningssten. Batteri undersøges for indre modstand m. Resistivitet af en leder. Modstandens afhængighed af længde og tværsnitsareal. Der laves (t,s)-graf, (t ,s)-graf samt (t,v)-graf. Luftmodstanden på en faldende kageform undersøges med Logger Pro.

Når en træklods eller en anden massiv genstand flyder på van . Hvis densiten er mindre vil den fortrænge det volumen vand der svarer til den egen vægt. For at undg˚a at skrive alt dette kalder man massen for m, rumfanget for V og densiteten for ρ.

S˚a kan formlen skrives ρ = m. Find densiteten af en træklods , som har massen m . Gå ind her og find simulationen. Aktivitet Træk i træklodsen med musen, så den først er helt over vandet og derpå helt under vandet. Til højre kan du ved det røde mærke aflæse et rumfang. Hvilket rumfang er det mon? Beregn træklodsens rumfang.

Skal man udregne et emnes vægt, skal man først beregne rumfanget. Derefter ganges rumfang med densitet , og man har emnets vægt. Et stykke træs rumvægt fortæller noget om hvor tungt det er i forhold til hvor meget det fylder. Bestem massen og densiteten for en træklods så præcis som du kan. Jernankeret kastes i søen.

Opdrift, eller ydelse, er en kraft, som er associeret med forskellene i densitet mellem væsker og genstande nedsænket deri. Hvad er massefylden af loddet? Den krævede afstand fra væg til trægulvet anført i monteringsvejledningen fra gulv producenten skal nøje overholdes. Ekstraopgave 4: Hvorfor vil en ballon fyldt med . Frisk, uhærdet klæber på trægulvet . Foran jer har I en trekantet træklods , en skydelære og I har har adgang til at bruge en vægt.

Udfør de målinger og beregninger, der er nødvendige for at bestemme træets densitet (massefylde).

Når I har udført målinger og beregninger , skal I skriftligt forklare, hvad I har gjort. Beskrivelsen skal være så detaljeret, at en person, . Klodsegulv består af retvinklede træklodser som lægges med fiberretningen lodret. De fuldlimes med en egnet parketlim direkte på. TERRASSEPLANK IPE leveres ubehandlet. Materialers isoleringsegenskaber og udregning af U-værdier.

Valg af isoleringsmaterialer til indblæsning og deres egenskaber, fordele og ulemper. Gennemgang af indblæsningsmaskiner funktioner og vedligehold. Fugt og bygninger, isolering og efterisolering af bygningskonstruktioner.