Dansk indeklima service

DK Indeklima Service aps. Kontoret har åben: Mandag – Torsdag fra kl. Bæredygtige energiløsninger. Driftassistent Helle Helstrup . Vi er kendte og anerkendte som .

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for afgasningen. Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af . Under hver produktkategori findes lister over hvilke produkter, der er indeklimamærkede. Her kan du downloade den samlede . DKSS har ekspertisen til at sikre et godt og sundt indeklima uden skimmelsvamp, ligesom vi med termografi kan identificere fx varmetab, kuldebroer og fugt. Agervold Spørgeskema til psykosocialt arbejdsmiljø.

Branchevejledning om sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima.

Skolens indeklima , trivsel og sikkerhed. Derfor er det vigtigt at få installeret en ventilationsløsning, der passer præcis til virksomhedens branche og arbejdsforhold. På baggrund af vores mangeårige erfaring med at levere og indkøre ventilationsanlæg kan vi vejlede jer om de rette løsninger inklusiv den efterfølgende service.

Filtre til airteam RDCD 1. Surface treatment – Dansk Industri Coating ApS in Brøndby . Ventilation – Dansk Indeklima Service in Jyderup. The DAMPA way betyder også bæredygtige rumløsninger. Vi insisterer på at tilføre værdi til byggeriet – både i selve byggeprocessen og i det færdige resultat. DAMPAs brede sortiment af standard- og speciallofter sikrer, at vi altid har den optimale løsning i forhold til design, funktionalitet og kvalitet.

Med fokus på rummets ibrugtagen integreres akustik, indeklima og smukt dansk design i én og samme løsning. For til stadighed at sikre et godt indeklima og beskytte Deres investering i komfort og ventilationsanlæg er det vigtigt, at der udføres periodisk service og filterskift. Som leverandør af komplette indeklimaløsninger er det en naturlig del for os at kunne tilbyde fuld servicering af Deres samlede indeklimaanlæg.

Generelt gælder det, at jo større planten er, og jo hurtigere den vokser, jo bedre er dens evne til at forbedre indeklimaet. AgroTech, som har kortlagt planters betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på baggrund af undersøgelser foretaget på to danske kontorarbejdspladser. Vi har på de underliggende sider samlet de love, regler og normer, der er relevante for skoleventilation.

Ligeledes er der helt klare regler med hensyn til indeklimaet.

Vi gør opmærksom på, at der kan være lokale retningslinjer, som vi ikke har kendskab til. Bygningsreglementet – Dansk Standard – Arbejdstilsynet. Glem ikke indeklimaet ved renovering.

Ved renovering af ejendomme sker der ofte en udskiftning af vinduer og efterisolering af facader og lofter. Det medfører en tætning af ejendommen og de utætheder der tidligere var i bygningen, og som gav en naturlig ventilation er ikke længere til stede. Man tænker måske ikke over, .