Dansk eternit asbest

De første tagplader af eternit indeholdte asbest. Derfor nærmer mange af tagene sig grænsen for deres levetid – hvis den ikke allerede er passeret. Ludvig Hatschek patenterede. Europa har store producenter af fibercement: Etex Group, Cembrit, der tidligere hed Dansk Eternit.

I Danmark blev store mængder asbest anvendt i fabrikationen af Eternit , hvilket har givet mange af arbejderne såvel som deres familier problemer med bl.

Der blev desuden anvendt asbest i en lang række materialer, bl. Bare to til fire ugers eksponering for asbest kan give uhelbredelig kræft, og 4danskere får hvert år konstateret kræft som følge af det. Den stigning i lungehindekræft, som vi ser i dag, er konsekvensen af de store mængder asbest , som man tidligere brugte på eternitfabrikken, skibsværfter og til isolering af rør . Nyt bolig og erhvervsbyggeri på Eternitgrunden. Et gammelt eternittårn er bevaret med billede af eternitarbejder og indeni et lille museum. Det bliver først farligt, hvis tagpladerne knækker eller bliver beskadiget, når de tages ned.

Derfor er det vigtigt, at man benytter en håndværker, som ve hvordan man skal håndtere tagpladerne korrekt, siger arbejdsmiljøchef i Dansk. Asbest kan give lunge- og lungehindekræft.

Mange asbesttage står over for udskiftning. Hun døde af lungehindekræft af typen mesotheliom – den eneste kræftart, som opstår ved indånding af asbest. I forbindelse med saneringer og nedrivninger foretages der en separat håndtering og bortskaffelse af materialer med indhold af asbest. Endvidere er der en betydelig eksisterende tagflade af asbestholdigt eternit.

Frigivelse af asbestfibre fra såvel den eksisterende . Anvendelse, Blev anvendt som tag- og vægbeklædning, samt i nogle tilfælde som udhængsbeklædning fx stern. Ses i farverne grå, sortblå, rød og grøn. Ifølge undersøgelsen har kvinderne sandsynligvis fået sygdommen på . De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Hvor har man tidligere anvendt asbest ? Dansk Eternit havde, efter mange års dispensationer, lov til at anvende asbest , mens . Asbestcement ( eternit m.v.) produktion, bearbejdning, opsætning og nedtagning af plader. I biler: bremsebelægninger og koblinger. Tagpladerne er tredje generation af tag fra Dansk Eternit.

Asbestbaserede bremsebelægninger er støbt af en blanding af korte asbestfibre, en fenolharpiks og fyldstoffer. I de senere år har man bestræbt sig på at erstatte asbest med mindre farlige stoffer, og produktet . Forklaringen er i følge en ekspert det store asbestforbrug på Dansk Eternitfabrik i Aalborg.

Her skar han i seks uger stykker af tagplader, som indeholdte det sundhedsskadelige materiale asbest. Aalborg Kommune bad DGE om at gennemgå sagen, hvor DGE har belyst . Bølgepladeprofiler, tagpap og –membraner mm. I facadeprodukter som div. I uperforerede plader som asbestcementplader, træfiberplader mm.

Hyr en professionel til at tjekke for . Fabrikken er lukket efter skandalen. Forskerne mener endda, at tallet kan være højere. Og meget tyder på, at også asbestarbejdernes børn .