Dansk brandsikring

Føl dig sikker, hvis der skulle opstå brand på din arbejdsplads eller i dit hjem med et serviceeftersyn af dit nuværende brandmateriel. OBS: Læs på slukkeren om den er egnet til at slukke jeres brande – f. Find vejbeskrivelse, kontaktinfo, regnskabstal, ledelse, bestyrelse og ejere. DBI – et videncenter for sikring og sikkerhed.

Vi opbygger vores viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, vi løser for virksomheder, institutioner og myndigheder.

Samtidig vil vi gerne bidrage til, . For at sikre mod brandspredning i tagkonstruktioner og facadebeklædninger, er det muligt at montere ventiler som både er flammestoppende og brandstoppende. Ventilerne sikre, at der kan ske udluftning af tagkonstruktionen og bag ved facadebeklædningen. Træoverflader er oftest brændbare og overholder dermed ikke nødvendigvis bestemmelserne i ”Eksempelsamlingen omkring brandsikring af byggeri”.

Brandsikring Brandskalsikring. Derfor er det muligt at overfladebehandle træet og opklassificere reaktionen på brand til B, s1-d(Klasse A materiale). Det er også muligt at få .

Med Sepatec kan du brandsikre dit nye stråtag effektivt. Sepatec er anbefalet af DBI og den mest udbredte brandsikring til stråtag på markedet. Dansk Nordisk Portsikring – Vi dækker hele danmark.

Vi har mere end års erfaring med at servicere og rådgive virksomheder i optimal sikring af deres virksomhe i forhold til gældende krav fra . På vegne af hele tækkebranchen er det tækkemand Finn Gul der – i samarbejde med Dansk Byggeri – har udført de brandtests, der har ført til, at bygningsreglementets krav til afstande mellem stråtækte bygninger er halveret. Efterfølgende har den mest anvendte type brandsikring bestået de samme tests. Varmlufttørreanlæg Varmekilder til varmlufttørreanlæg skal opfylde de generelle forskrifter mht. Højhuse skyder op overalt i landet, men kendskabet til brandsikkerheden i den type byggeri er ikke fulgt med.

Og det er mildt sagt uheldigt, når der ikke findes anerkendte vejledninger for bygninger over meter. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion har igennem en række år deltaget i et udviklingsar- bejde sammen med afdelingen BYG. Dette er også af interesse for passagerne ombord. Tryg anbefaler FIRETRACE.

Danmarks Tekniske Universitet med det . Allerede nu benytter flere firmaer sig af et system kaldet. Systemet er baseret på en slukningsbeholder under tryk med et indhold af enten CO. Sprinklersyste met går i al sin enkelthed ud på, at der på hver etage placeres en sprinkler, som aktiveres når temperaturen på trappen overstiger ca.

Sprinkleren placeres typisk mellem entrédørene, og er et næsten usynligt indgreb i . Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes samt at samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares intakte. Send dokumentation og få rabat. I tilfælde af brand kan gennemføringer,der ikke er udført korrekt, udgøre en stor risiko for brand- og røgspredning. I de senere år er der i en række tilfælde opstået brand ved renovering eller merisolering af tagpaptage.

NIRAS har mange års erfaring med at rådgive om brandsikring og sikring. Se eksempler på vores ydelser og løsninger på området.