Cerebral parese

Forekomsten av cerebral parese er . Det aller meste av hjernens utvikling skjer i perioden fra tidlig fosterliv til års alder. En skade eller unormalitet i denne delen av hjernens utvikling kan gi tilstanden cerebral parese. Har en først fått en slik skade i hjernen vil selve skaden bestå resten av livet.

Likevel vil symptomene eller virkningene av hjerneskaden kunne . Et viktig kriterie for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk (ikke fremadskridende).

Hvilke utslag diagnosen gir, avhenger av skadens. Det ligger likevel felles prinsipper til grunn for behandlingen. Få viden om hvad cerebral parese dækker over, både den synlige del og den ikke-synlige del af handicappet.

CP beskriver en gruppe forstyrrelser i utviklingen av bevegelser og kroppsholdning som forårsaker aktivitetsbegrensninger. Hvor i hjernen skaden oppstår. CP skyldes en skade i den umodne hjernen.

Denne skaden kan oppstå i fosterlivet, under fødsel eller i løpet av de første barneårene, vanligvis før . Symptomer på cerebral parese er forsinket utvikling, og vanskeligheter med å utføre, styre eller kontrollere kroppsbevegelser.

CP er en stabil tilstand. Cerebral betyr noe som har med hjernen å gjøre. Prematuritet er i dag den vanligste . Hjernen til nyfødte reagerer helt motsatt på blod- og oksygenmangel enn voksne hjerner. Denne oppdagelsen kan bidra til at færre barn får cerebral parese. Jeg bor sammen med søstrene mine, mamma og pappa i et hus ikke langt fra skolen jeg går på.

Jeg elsker dans, musikk og hester. Siden jeg har cerebral parese kan jeg ikke snakke og har veldig vanskelig for å kontrollere kroppen. Armene og bena mine lever sitt eget liv, men jeg er ganske flink til å . Altså en lammelse med utgangspunkt i en skade i hjernen. Alvorlighetsgraden av lammelsene varierer fra den mildeste lammelse i et bein til at man er . De motoriske forstyrrelsene ved cerebral parese er ofte . CP) er i de fleste tilfeller fortsatt et mysterium, men arv og genetikk har tidligere vært foreslått som medvirkende. Forskerne bak den studien undersøkte i hvilken grad CP ble gjentatt i familier.

Ved hjelp av informasjon fra Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrå og . Den som har slektninger som lider av cerebral parese , risikerer å få barn med samme diagnose. Jo nærmere slektning, jo større er risikoen.

Hjerneskaden medfører en motorisk funktionsnedsættelse og kan også medføre indlæringsvanskeligheder, epilepsi, .