Cemærkning byggevarer

En række produkter skal CE -mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. CE -mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Send som mail Print denne side.

Behøver alle byggevarer at have et CE-mærke? Ja, på de områder, hvor der findes harmoniserede standarder er CE – mærket obligatorisk, hvis byggevaren skal sælges. Ingen producent eller importør kan .

Det er derimod en varedeklaration. Hvor skal CE mærket være anbragt? Hvilke byggevarer skal CE mærkes? Hvornår må en byggevare markedsføres eller sælges? Hvem har ansvaret for CE mærkningen?

Hvor kan man få flere oplysninger? De fleste byggevarer skal være CE -mærkede, hvilket er din sikkerhed for, at producenten har foretaget produktionskontrol i henhold til gældende europæiske standarder eller tekniske godkendelser. Den, der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler.

Europæisk harmoniserede byggematerialer til byggeri skal CE -mærkes. Teknologisk Institut tilbyder virksomheder en pakkeløsning i . Med reglerne har byggevaremarkedet æn- dret karakter. De fælles regler betyder , at deklarerede egenskaber i CE mærkningen kan regnes for gældende overalt i Europa, og at varerne kan forhandles frit. Generelt må markedsføringen af byggevarer med. Jul Den synlige dokumentation for opfyldelse af byggevareforordningen er at byggevaren bærer et CE-mærke.

For at kunne CE-mærke en byggevare , skal der foreligge en harmoniseret EN-standard. CE – mærkning – hvor den deklarerede yde- evne svarer til kravene . Men hvad betyder CE – mærket ? Og hvilke krav er der til byggevarer i Danmark – herunder til genbrugte byggevarer , som vinder mere og mere frem i disse år? Svaret på disse – og mange andre – spørgsmål kan byggebranchens aktører nu finde i Trafik- og . CE – mærket , så skal du tage kontakt til informationscenteret i Dansk Standar som kan hjælpe dig til at komme i gang med at få dit produkt mærket. CE – mærket sikrer, at byggevarerne deklareres på en ensartet måde. Op mod af alle byggevarer CE-mærkes.

I dag går Energistyrelsen i luften med en kampagne, som med bl. Mærket er populært sagt et ”rejsepas”. OBS-film, informationsmateriale og en slogankonkurrence skal vise danskerne, hvad de skal se efter, når de køber byggevarer.

Så er din byggevare testet. DELTA er Notified Body – dvs. DANAK som notificeret organ i henhold til Byggevareforordningen. Alle de byggevarer , der bringes på markedet, og for hvilke der er udarbejdet en harmoniseret standar skal CE -mærkes. I Danmark er byggevareforordningen implementeret gennem Energistyrelsens . Her er en række tommelfingerregler.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse, men kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens egenskaber. Derfor kan dine varer frit sælges i hvilket som helst land i EU. Aug Byggevarer på kloakområdet der skal CE mærkes. Der skal følge ydeevneerklæring (DOP) med CE mærkede byggevarer.

Højvandslukkere til bygninger.