Ce mærkning

CE – mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU- lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Læs hvilke punkter du som producent skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene. Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE – mærkning ? Så kan Dansk Standard hjælpe.

I de følgende punkter leder vi dig trin for trin igennem principperne for CE – mærkning af et produkt.

Få en introdktion til CE – mærkning og få bl. CE-mærkes, hvem som skal CE-mærke og hvordan man CE-mærker. Få hjælp til CE – mærkning og få svar på de mest stillede spørgsmål om CE – mærkning. Du kan også selv stille spørgsmål. CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite).

Bogstaverne CE bruges som mærke i en speciel grafisk udformning. En del elektrisk udstyr, sikkerhedsudstyr og byggeprodukter skal have et sådant certifikat og mærke.

Mærket er producentens garanti for, at alle direktiver, som har med . Mange produkter kræver CE – mærkning , før de kan sælges i EØS (EU samt Island , Liechtenstein og Norge). Mærkningen gælder for produkter, der fremstilles både i og uden . Den, der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE- mærkningsdirektiver.

Træprodukter, der fremstilles med henblik på at blive permanent indbygget i bygninger eller anlægprojekter, skal være CE – mærket. Medicinsk udstyr må kun markedsføres, når det er blevet CE – mærket. For at kunne CE- mærke medicinsk udstyr skal fabrikanten.

CE – mærket viser, at udstyret lever op til lovgivningen for medicinsk udstyr. Byggevareforordning og CE – mærkning. Den harmoniserer testmetoder, regler for attestering af byggevarer, deklaration af byggevarernes ydeevne og krav om CE – mærkning. På denne side finder du viden om CE – mærkning.

Det sker gennem CE – mærkning af byggevarerne. Symbolet sættes enten på produktet eller på de medfølgende dokumenter. Vær omhyggelig med at kontrollere at de produkter der foreskrives og anvendes er CE – mærket.

Deklarationerne for forskellige . En række produkter skal CE -mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. CE -mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Når vi CE-mærker vores yderdøre, så har du sikkerhed for, at vores døre lever op til kravene i europæiske standarder.

Historien om CE – mærkning daterer sig tilbage til grundlæggelsen af Europæisk frihandelsområde. For at beskytte forbrugerne blev de europæiske politikere enige om, at fælles harmoniserede standarder .