Ce mærkning legetøj

Det er krav, som er fælles i hele EU. Legetøj , der sælges i Danmark, skal have et CE -mærke. Producenten CE-mærker legetøjet for at vise myndighederne, at alle krav i legetøjsdirektivet er overholdt.

Læs om de væsentlige sikkerhedskrav som legetøj skal leve op til, hvordan man dokumenterer disse og hvilke mærkningsregler m. Krav der er fælles i hele EU. Visse typer legetøj skal .

Oct Du hører det sikkert rigtig tit. Men hvad betyder, at noget legetøj er CE-mærket? Som overskriften siger er CE-mærket fabrikantens erklæring på, at legetøjet overholder lovgivningen. Jeg producerer udstyr til baby og barnevogn – og vil gerne have produkterne produceret af producent i Fillipinerne.

Håber at der er nogen der kan hjælpe. Mine produkter skal selvfølgelig leve op til alle gældende regler og ikke udgøre nogen form for farer. CE – mærket er et fælles mærke, som gælder i hele EU. Jeg er ved at løbe tør for idéer til yderligere instanser jeg kan kontakte mhp råd og vejledning.

Compliance, CE mærkning , recall og dokumentation.

Business-to-Business: Læs om vores assistance til din virksomhed! Consumer: Se testbasen og de gode købe- og brugsråd! ForbrugerLaboratoriet – Consumer Lab Denmark. Mærket er alene fabrikantens garanti for, . Fageksperter inden for hvert . Men legetøjet må heller ikke være farligt hvis børn bruger det til noget andet end det er beregnet til, hvis de putter det . For markedsføring af legetøj på.

Fællesskabets område finder al anden relevant lovgivning anvendelse. Yderligere oplysninger, især med hensyn til specifikke produkttyper, . Kort oKunden har fremstillet et beslag som indgår i en sandkasse. For at sikre og sælge sit produkt ønskede kunden rådgivning . Når en fabrikant sætter CE-mærke på, erklærer han på eget ansvar, at kravene opfyldes.

Se også legetøj side 145. Vores viden sparer dig for penge. Legetøj skal være mærket rigtigt, og man skal være i besiddelse af den rigtige dokumentation for til stadighed at kunne bevise, at mærkningen er korrekt, og at legetøjsproduktet overholder den gældende lovgivning.

Desuden er der nu større krav til dokumentation for selve produktionen.