Carport i skel regler

Det skal du tjekke, før du bygger carport. Der er mange love og regler , du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport. Se hvad du skal være opmærksom på her.

Må du hænge ting på naboens carport i skel ? I boligområder gælder følgende for udhusbebyggelse i skel eller nærmere skel end meter: Højde maksimalt meter over terræn. Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge, hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde.

Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end m. Den maksimale højde må højst være m. Foto: Andreas Mikkel Hansen. Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel. Lær de regler at kende, det er vigtigt at overholde, når du bygger carport. Du kan sagtens bygge carport op til skel , når reglerne er overholdt.

Kan du ikke placere carporten et ste hvor den ikke skygger for vinduer, så kan det være en idé at overveje en meget let og åben konstrueret carport , som lader . På denne side kan du læse mere om hvordan du skal ansøge om garage, carport eller udhus.

Har du ikke styr på, hvad du må, når du bygger til eller bygger skur, kan du nemt komme til at overtræde nogle regler. Skure må gerne bygges langs skel så længe, at man ikke overstiger løbende meter på hele grunden. Du må godt bygge et skur, en garage og en carport i skel. Hvis du skal bygge en ny carport , en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver en anmeldelse til kommunen. Må den gå fra vejen og meter ind på grunden ? Regner med at den skal være ca.

Der er grænser for, hvor meget du må bygge på grunden, hvor højt byg- geriet må være, og hvad afstanden til skel må være. Et enfamiliehus må højst udgøre procent af grun- den, medmindre andet er bestemt i en lokalplan. Garager, carporte og lignende regnes med i etage-. I så fald er det dem, der gælder. I denne folder gennemgås de generelle bestemmelser for garager, carporte , udhuse, overdækninger og drivhuse, samt de særlige regler , du skal følge, hvis du vil bygge tættere på skel end m eller hvis du vil bygge i et sommerhusområde.

Du skal søge om byggetilladelse til garage, carport og udhus når det samlede areal overstiger m². Skal du bygge carport , drivhus eller legehus i haven? Læs retningslinjerne for opførelse af småbygninger i Aarhus Kommune. Hej Jeg har en carport som hænger på hus og går ind mod naboen, så det står i skel.

Hvad så hvis jeg vil lave det om til garage kan jeg og må man. Den samlede længde af alle bygninger nærmere skel end m må højest være m. Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side.

Udhæng op til m medregnes ikke i læng- den. Vær opmærksom på, at en lokalplan eller byplanved- tægt kan fastsætte andre regler. Det er muligt at placere mindre bygninger, fx carporte , garager, drivhuse og udhuse, nærmere skel mod nabo end m. De må dog ikke placeres over byggelinjen mod vej. Bygningen må dog ikke være højere end meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel , må ikke . Skal du tilbygge, udvide eller bygge flere etager på dit hus?

Bliv klogere på hvilke regler der gælder for afstande til nabo, skel og vej. Når du bygger nyt, bygger til eller bygger om på din ejendom, gælder nedenstående regler med hensyn til afstand fra skel mod vej, nabo eller sti.