Byggetilladelse skur

Selvom byggeriet er under kvadratmeter, skal der desuden ansøges om byggetilladelse , hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som . Nye regler gør det nemmere at bygge skur, carport og drivhus. Og hvis du bygger over m², skal du stadig søge byggetilladelse , siger Tine Nielsen. Det står klart, efter at.

Hvilke bygninger er omfattet?

Vejledningen omfatter småbygninger ved enfamiliehuse o. Her kan du læse om hvad du skal indsende for at søge om byggetilladelse eller anmelde et byggeri. Hvis du følger punkterne, som står her under, kan vi spare tid på at behandle din sag, så du får din tilladelse hurtigere. Beskrivelse af hvad og hvor mange kvadratmeter du ønsker at bygge. Hvis du vil i gang med et arbejde, som kræver anmeldelse, skal du indsende tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand . Garager, udhuse og andre småbygninger.

Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger m, kræver ikke byggetilladelse.

Her henvises til hegnsloven. Nedrivning af byggeri, uanset størrelse, . Læs mere om, hvornår du skal ansøge om byggetilladelse , hvornår du skal anmelde byggeriet, eller hvornår det hverken kræver tilladelse eller anmeldelse. Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. Carport, garage, overdækket terrasse, drivhus, udhus og skur. Tinglysning og servitutter. Et udhus, et skur , et halvtag el.

Du skal anmelde dit byggeri . Hej, Jeg vil gerne bygge et 16mskur , som er 4x4m med aftagelige sider. Jeg er meget i tvivl om jeg kan bygge det under de nye regler med småbygninger under 35meller om jeg skal indsende en anmelde. Over 50mkræver byggetilladelse. For både fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse og rækkehuse gælder det, at bliver det samlede areal af den bygning du skal bygge på m² eller derover, så skal du søge om byggetilladelse. Forberedelse Undersøg de relevante planer og bestemmelser for din ejendom, . Reglerne for byggeri af garage, carport og udhus handler mest om størrelse og placering på grunden i forhold til hus, vej og naboskel.

Her kan du få overblik over regler og byggeproces og få gode råd om, hvordan du lykkes med dit projekt.

Hvis du bor i rækkehus eller enfamiliehus, kan du som udgangspunkt opføre småbygninger med et samlet areal på op til muden at søge byggetilladelse. Er du i tvivl om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse så kontakt os. Tilbygninger på op til kvadratmeter kan fra 1.