Byg carport i skel

Det skal du tjekke, før du bygger carport. Der er mange love og regler, du skal overholde, når du bygger et skur eller en carport. Se hvad du skal være opmærksom på her.

Må naboen bygge carport helt i skel – og så bare fjerne hækken. Må jeg bygge skur og sætte egen hæk i skel ?

Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge, hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde. Er det samlede areal på bygningerne større end m² skal du have en byggetilladelse. Følgende regler gælder for bygninger, der opføres nærmere skel end m. Du kan sagtens bygge carport op til skel , når reglerne er overholdt. Kan du ikke placere carporten et ste hvor den ikke skygger for vinduer, så kan det være en idé at overveje en meget let og åben konstrueret carport , som lader lys komme til. Du må godt bygge et skur, en garage og en carport i skel.

Hvis disse bygninger ikke er over kvm, kan de opføres, uden at det først skal søges om byggetilladelse.

I stedet er der indført en regel om, at arbejdet skal anmeldes til kommunen, før det påbegyndes. Kommunen får derved mulighed for at . Foto: Andreas Mikkel Hansen. Forslaget ændrer ikke på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx det nye skurs højde og afstand til skel. Kør bilen i tørvejr med en carport. Vi giver dig byggevejledninger og råd til, hvordan du kan bygge din egen carport.

Opfører du en småbygning mod skel eller tættere på skel end meter må højden ikke være over meter. Der skal være en afstand på mindst meter til andre bygninger på din grund. Det vil sige, at hvis du opfører dit skur med væg mod din carport , skal du anmelde det. Vær opmærksom på, at du i alle dine skel. De nye regler gælder ikke for de nævnte byggerier i landzone, hvor byg.

Længden af de bygninger, der er placeret i eller . Hvis en del af bygningen er nærmere end m fra skel skal der opføres en brandvæg – som udgangspunkt. Skal du opføre en carport , garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhol du skal være opmærksom på. Opføres bygningen mindre end m fra skel , stilles der bestemte krav i bygningsreglementet.

Guide til ansøgning om carport , garage, udhus m. Hvis du skal bygge en ny carport , en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver en anmeldelse til kommunen. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der opføres i forbindelse med sommerhuse, må ikke placeres nærmere skellet end m. Det betyder, at der altid skal være en helt ubebygget zone på mindst m mod skel , vej, sti og nabo. Bygningerne skal i øvrigt overholde bestemmelserne som også . Situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden. Byg og Miljø med en overordnet beskrivelse af, hvad der ansøges om.

På denne side kan du læse mere om hvordan du skal ansøge om garage, carport eller udhus. Må den gå fra vejen og meter ind på grunden ? Højde og længde mod skel. Regner med at den skal være ca.