Brugsanvisning stiger

LÆS BRUGSANVISNING INDEN ANVENDELSE! Opbevar den til fremtidig behov. Visse helbredstilstande og visse lægemidler, alkohol eller stoffer kan bevirke, at det ikke . Det gælder blandt andet udformning og størrelse m. Med alle stiger skal der følge en brugsanvisning på dansk.

Tilbehør: Skal være fri for skader og fuldt funktionsdygtigt. Se efter korrosion, skarpe kanter, slitage. Vigtig information før brug af stigen: a) Er du helbredsmæssigt i stand til at bruge stigen? Bestemte sundhedsmæssige forhold , medicinindtagelse, alkohol- eller narkotikamisbrug kan føre til nedsættelse af sikkerheden ved brugen af stigen.

Stiger fra JUMBO er delt . Ved transport af stiger på taget af en bil eller i . Holde stigen ren – fjern skidt, olie og lign. Benytte en stige med den rigtige længde – stiger der anvendes som adgangsvej skal .

Der skal medfølge en skriftlig brugsanvisning på dansk, hver gang en stige leveres – ved salg, udlejning eller udlån. Brugsanvisningen skal medvirke til, at stigen kan . Ved planlægning af den enkelte arbejdsopgave skal I derfor i virksomheden tage stilling til, hvilket teknisk hjælpemiddel, der vil være bedst eget til at udføre arbejdet. Vejledningen kan ikke erstatte leverandørens brugsanvisning , som altid bør følges. Vej ledningen er en generel indføring i sikker brug af transportable stiger , . Der må kun anvendes originale dele til opbygningen.

Beskadigede komponenter må ikke tages i brug. Ved op- og nedstigning, og ved benyttelse af stiger er der risiko for, at de vælter, eller at man falder ned. Hold afstand til stiger med mindre du er ”fodmand”. Det er kun ”fodmanden”, der må stå ved stigens fo når den anbringes. Hvis du ikke er ”fodmand”, så hold god afstand til stigen.

Hvis din kollega oppe på stigen taber noget, kan du få det i hovedet, og hvis hun falder ned og rammer dig, sker der to ulykker i stedet for blot. Alle stiger skal være markeret med belastningsskema, brugsvejledning og med en godkendelse for transportable stiger (EN 131). Alle ansatte skal instrueres i og oplæres i anvendelsen af de stiger og platforme, som de bruger, . Dette er en generel vejledning i brugen af stiger. Inden din stige tages i brug, er det vigtigt at læse alle instruktioner omhyggeligt.

Før ibrugtagning kontrolleres at stigen ikke er beskadiget, at den er helt åben, at evt.

Her kan du vælge mellem forskellige eftersynsskemaer, så du hurtigt kan lave et eftersyn på forskellige værktøjer. Skemaerne indeholder nogle typiske forhol som skal kontrolleres, og til alle tjeklisterne er der et indledende afsnit med krav og nyttige tips. Hvis der er andre forhol som du også vil have med i eftersynet, kan . VIGTIGT Før De tager støvsugeren i brug, skal De læse brugsanvisningen igennem.

HFI eller HPFI relæ, der afbryder hvis fejlstrømmen over- stiger 30mA i mere end 30mS. Anvendes forlængerledning skal led- ningens tværsnit være på mindst:. Trappestigen Trappestigen trins trappestige til indendørs brug.

Den ene vange er forlænget og fungerer som gelænder, hvilket giver god støtte og sikkerhe også på øverste trin. Meget velegnet for personer med balanceproblemer til at . Fakta om inventar og udstyr. Det årlige eftersyn er dokumenteret.

Om der til stigen er en dansk brugsanvisning , der fortæller om tilladt belastning mm. Transportable stiger bør kun anvendes i det omfang, at mandskabslifte, stillads eller anden sikker arbejdsplatform ikke kan opstilles til arbejdets udførsel. Alle stiger og arbejdsplatforme må kun anvendes som anvist i denne brugsanvisning. Ingen stiger eller platforme må ikke anvendes som støtte for andre typer stiger og. Designet har forandret sig en smule siden, nye farver og tilbehørsdele er kommet til men ved at kombinere nyt og gammelt kan man få sin helt personlige reol.

Med forskelligt tilbehør kan . Undgå madlavning under køkkenem- hætten hvis metalfiltre ikke er monteret, f. Afbryd apparatet før ethver rengø- ring eller vedligeholdelse. Vi anbefaler brug af handsker og at være yderst forsigtig, når du rengør emhættens indre.