Brandlukning af huller

Dette bevirker at der nu skal bruges nye produkter fra ROCKWOOL og ISOVER samt måden det skal monteres på er anderledes end tidligere. Princip for borede huller. Denne løsning dækker rør af stål, støbejern, kobber og komposit, der føres gennem borede huller i lette vægge, tunge vægge og tunge etageadskillelser. For gennemføring af plastrør gælder lidt andre regler. BRANDLUKNING MED BRANDFUGE OG BRANDGIPS.

Vi er et lille firma med speciale i brandlukning.

En af grundene til at man har sat fokus på passiv brandslukning og brandsikring er episoden fra den 11. Tænk, hvis de tårne havde været. Efter udført brandlukning monteres den medfølgende kontrol- etiket på.

Brandsikring ved stål og kobberrør i borede huller i massive. Brandlukninger skal etableres i nøje overensstemmelse med. Du kan selv gøre det eller få nogen til det! Dine kunder sætter pris på at bo brandsikkert.

DEt KAN tAGE Et SplItSEKuND fOR EN BRAND At SpREDE. SIG tIl ANDRE Rum GENNEm hullER OG SpRÆKKER !

Det kan blive rigtig dyrt. Se eksempler på god og dårlig brandlukning. Find ud af , hvor du kan lære mere.

Beskeden til dig er: Luk nu de huller i vægge, gulve og lofter, når du har lavet installationsarbejde. Hullerne får il røg og sod til at sprede sig lynhurtigt. Gennemføringerne skal også tilpasses størrelse og antal af installationer i henhold til det produkt der skal anvendes til tætningerne.

Størrelsen af udsparingerne skal følge montagevejledningen for det aktuelle produkt, dog, skal der være mindst mm luft rundt om installationen og kanten af udsparingen. På markedet findes flere lukningssystemer. Disse kan benyttes uden autorisation, dvs. VVS-installatør kan lukke alle typer huller efter sig med egne folk.

Spørgsmålet er ikke, hvordan brandtætninger udføres, men snarere: Hvordan besluttes brandklassificering, entreprisemetode samt valg af. FIREFREE B7BRANDPLADE HVID RILLET 1S. Borede huller : Stålrør: Godstykkelse – 1mm, udv. Støbejernsrør: Godstykkelse – 1mm, udv. Hylse-delen består af et korrugeret stålrør, et par bevægelige plastik dele i hver ende, fire stk.

Der indgår to flanger, som bliver brugt til at montere brandhylsen i enten væg eller dæk. Den nemme og intuitive CFS-SL sikrer optimal installation, mindre arbejdstid . Hos Trekantens Diamantskæring kan vi sikre din arbejdsplads og installere en korrekt brandlukning. En brandlukning er et vigtigt led i processen af din brandsikring.

Der er mange forskellige metoder og produkter til brandlukning af huller , men som udgangs .