Brandklassifikation af materialer

Reaktion på brand: De enkelte materialer og byggevarers egenskaber under påvirkning af brand. Brandbeskyttelsesevne: et . Klasse A og klasse B materialer. Godkendelsen vil normalt blive stilet til ansøgeren.

Der er imidlertid intet til hinder for, at godkendelsen kan stiles til en anden. Eksempelvis kan ansøgningen være indsendt af en forhandler, medens godkendelsen ønskes stilet til producenten.

Eksempel på klasse A materiale er gennembrandimprægneret træ, fibercementplader og gipsplader. Består af svært antændelige materialer. Tidligere danske betegnelser. Det danske klassifikationssystem arbejder med klassifikationerne BD og BS. BD- klassifikationen betyder branddrøj og BS-klassifikationen betyder brandsikker.

På europæisk plan er der indført fælles regler for prøvning og klassifikation af både byggevarer og bygningsdele. Såfremt der i udbuddet er . Der stilles ofte særlige krav til brandsikkerhed ved materialer , der skal anvendes til byggeri. Vi har et stort sortiment af brandhæmmende materialer , som vil være velegnede, hvor der er særlige lovkrav, der skal overholdes.

De forskellige materialer opfylder forskellige krav – kig dig omkring her på siden og find frem til det . Hvis det for en vægkonstruktion er angivet, at den er klassificeret som BD-6 betyder det . Betegnelsen BD betyder, at adskillelsen er branddrøj, dvs. Kravene til de anvendte materialer og konstruktioner bestemmes af bygningens anvendelse, størrelse, brandbelastning og drift. Den europæiske brandklassificering af materialers reaktion på brand angiver, hvor hurtigt og i hvilken grad et produkt bidrager eller ikke bidrager til bran samt om der udvikles røg og brændende dråber.

Isoleringsmaterialer skal testes for, hvordan de reagerer i brand og på basis af . Materialer kan ikke klassificeres efter BtV – kun bedømmes. S Tæthed mod røggennemtrængning. Europæisk klassifikation kan altså ikke opnås på baggrund af prøvning. Hidtidige danske betegnelser.

I denne standard er der to muligheder for brandklassifikation. BS 4omfatter en serie af nationale britiske standarder indenfor brandprøvning af materialer og konstruktioner. Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ved renoveringsprojekter går disse anbefalinger i. Vejledningen indeholder bl.

Miljømærkning af materialer til gulve. Der findes en række forskellige miljømærkningsordninger for gulvbelægninger og produkter, der anvendes i forbindelse med lægning af gulve, fx lime, spartelmasser, gulvlak, gulvolier mv. De væsentlig-ste af disse mærkningsordninger præsenteres i det efterfølgende gennem en . Dette imødekommes ved hjælp af et loft, der består af materialer og overfladeforinger, som mindst opfylder Euroclass B-s d0.