Brandklasse

De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven. De brandklassen zijn: Klasse A: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz. Klasse B: geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen . Om een brandklasse B te blussen kun je het beste sproeischuimblussers, CO² blussers of poederblussers gebruiken.

Brandklasse C, dit is een brand van gassen zoals: Propaan, LPG, aardgas.

Op elk product om een brand te blussen (zoals rookmelders, een brandblusser, een brandhapsel of een branddeken) staat een klasse aangeduid. De verschillende brandklasses zijn: . Een brandblusser kiest u aan de hand van de brandklasse waarin brandbare materialen zijn ingedeeld. De ene brand is de andere niet.

Afhankelijk van welk materiaal er in brand staat, moet u een ander type brandblusser inzetten voor het bestrijden van het vuur. Niet elke blus-stof is geschikt voor elke . Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen.

De indeling in brandklassen maakt inzichtelijk om wat voor soort brand het gaat. Elke brandklasse vormt een groep gelijksoortige branden die ingedeeld zijn . In Nederland gelden brandklassen tem. Ook de rookvorming is in deze klassering meegenomen: een bijna onbrandbaar product dat veel rook verspreidt scoort daarmee slechter (dus hoger in de schaalklasse). Om de veiligheid van uzelf en uw gezin te waarborgen, is het belangrijk om de brand zo snel mogelijk waar te nemen. Dit kunt u doen door het installeren van rookmelders.

Daarnaast is het belangrijk om eerst de brand te identificeren, om zo . B : Een laag brandstofverbruik. De B-S1-Dis een voorbeeld van een brandklasse en houdt in dat. CPR-gecertificeerde producten.

Een brandklasse is een graadmeter voor de brandbaarheid van een bepaalde constructie. Voor een overzicht van producten per brandklasse ga naar de online catalogus op de Draka website. Deze publicatie is in hoofdzaak opgesteld om de onduidelijkheid weg te nemen op het gebied van de vereiste brandklasse voor gevels. Het brandgetal of brandklasse (Duits: Brennzahl) is een maat voor de snelheid waarmee een vlam zich voortplant over een stoflaag.

Naast de diverse brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen voor iedere brandklasse worden ingezet.

De meeste schuimblussers zijn enkel . Via dit systeem kunnen we zien hoe brandbaar een materiaal is. De klassen gaan van A A B, C, E tot en met F, waarbij brandklasse Abetekent dat een materiaal onbrandbaar is, en klasse E wordt gebruikt voor producten die uiterst brandbaar zijn. In klasse F zijn producten opgenomen die niet voldoen aan klasse E . Wij adviseren u om bij bouw van (bedrijfs)gebouwen te kiezen voor isolatiemateriaal van brandklasse Aof A2.

Kiest u voor isolatiemateriaal van brandklasse B? Let dan op de inhoud van het B-certificaat en de manier waarop het materiaal verwerkt wordt. We vertellen u hier graag meer over.