Brandglas klasser

Våra brandsglas finns i klasser från Etill EI 1och uppfyller högsta personsäkerhetsklass, 1(C)eller 1(B)beroende på val av glas. Gelen i brandskyddsglaset är UV-beständig, har en god ljudreducerande förmåga och en hög ljustransmission. Det finns tre normgivande klasser av brandglas E , EW och EI.

De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Pyrostop er det mest pålidelige brandbeskyttende glas og forbruges stille og konsekvent ved brandbelastning. Glas med brandskyddande egenskaper som passivt skyddar mot effekterna av en brand.

Udover en brandteknisk klasse inddeles brandbeskyttende glas også i forhold til glassets brandmodstandsevne, der angives som 3 6 eller 120. Et flerlags brandglas med lag glas og et lag vandglas eller gel kan ud over at holde flammer og røg tilbage også begrænse varmestrålingen i eller . PYROSWISS er et tyndt, elegant brandglas med forbedret modstandsevne mod brand sammenlignet med almindeligt hærdet glas. Glasset er heat-soak testet for at sikre at det lever op til brandkravene. Detta är viktigt främst vid isolerglaskonstruktioner med brandglas. Material i ramkonstruktion.

Trä, Aluminium eller stål? Olika material fungerar på olika sätt vi brand.

Vissa glastyper är därför . Glasset er forseglet på alle fire kanter. Zoo had hij onder anderen eens een brandglas of glazen brandfpiegel (nn) vervaardig welke hij plaatste tegen den buitenkant van de ftadsvest, en hij voorfpelde , dat hierdoor den volgenden dag een boom , aan de overzijde van het water , zoude in brand vliegen , gelijk dan ook tot elks verwondering gebeurde. Glastykkelse fra – mm. Ved Structure-glas er glastykkelse fra – mm.

E 3 E 4 E 6 EI och EI 45. Tillåtna storlekar och brandglas framgår av bilaga. Tillåtna storlekar och brandglas samt övriga förutsättningar framgår av bilaga. Produkten uppfyller kraven i . Brandmodstandsevne: EI6 jf. På andra och tredje plats inom . PILKINGTON PYRODUR, brandglas som enkelglas eller i isolerruta, brandtekniska klasser EI 3 A 3 EW 3 EI 1 E 30.

Glasrutor för montering i vertikala brandcellsskiljande ramkonstruktioner av stål, aluminium eller trä som är godkända i nedan angivna brandtekniska klasser. Osby Glas erbjuder ett komplett sortiment av brandglas. I huvudsak använder vi oss av AGC brandglasprodukter – Pyrobel och Pyrobelite, kompletterat med några Pyroguard produkter från CGI.

Samtliga av våra brandglas kan kombineras med andra funktioner så som ex. Dørene kan klassificeres for røggastæthed i klasse S a.