Branddøre klassifikation

Kombineret klassifikation. I Danmark findes konstruktioner med krav om kombineret klassifikation , dvs. Brandsektionsvægge: REI A2- sd0. Beklædninger: K1B-sdeller K1D-sd2.

Dette medfører, at det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele skal. Beredskabsstyrelsen en ændringsforskrift, hvormed de nye europæiske brandklasser blev indført i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter.

I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre , der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser og matcher tendenserne indenfor byggeriet. Vores sortiment indeholder trædøre indenfor alle klassifikationer. De seneste udviklinger er indenfor branddøre med glas. Brandhæmmende sikkerhedsdøre bruges i mange forskellige sammenhænge for at skabe et mere sikkert og trygt miljø. Det kan omfatte døre til sygehus- og sundheds-sektoren, hoteller, kontorer eller til opbevaring og teknikrum.

Vores branddøre er blevet grundigt testet og godkendt i henhold til gældende . Brandkonstruktionerne skal udføres med godkendte brandsikringsglas eller – fyldninger hvad angår type og dimension. Branddøre – Ved branddør forstås en eller to dørplader med alt udstyr(beslag, håndtag mm) inkl.

Brandteknisk klassifikation af en branddør opnås altid på baggrund af kun een test, det vil sige kun den ene side af branddøren . En branddør benævnt BS-dør er lavet som ståldør. En F-dør (flammestoppende) er lavet af træ eller stål og er ofte forsynet med trådglasruder. Svigt af branddøre eller -porte er alt for ofte årsag til, at brande får et unødvendigt stort omfang. Branddørene er ofte det svage led i brandsektioneringen af en bygning.

Vejledningen behandler de forhol der er nødvendige at tage højde for ved vedligeholdelse og behandling af branddørene, således at de stillede krav til. Brandprøvning efter gældende prøvningsmetoder (herunder forstås normalt også klassifikation og udvidet anvendelse af prøvningsresultater efter gældende standarder). Der har været en stor udvikling inden for branddøre , som har gjort dem mere sikre. De nyeste døre har en klassifikation , der betegnes med BD-M.

Med branddøre til din virksomhed er du godt sikret i mod brand. Der findes flere forskellige certificeringer og det er vigtig at være opmærksom på hvad især forsikringsselskaberne kræver af klassifikation til branddøre. I mange virksomheder vil der ofte være kostbart IT-udstyr, eller andre værdifulde . Branddøre skal altid være selvlukkende og er derfor forsynet med en anordning, som sikrer dette. Ubrændbare konstruktioner betegnes BS (brandsikker).

Som eksempel kan nævnes, . Klassificering af branddøre. Og rigtig mange kender i den forbindelse betegnelserne BD og BS. Vi lever og monterer selvfølgelig også alle former for branddøre , med og uden glaspartier.

Varenummer: DPI-branddoer Kategori: Døre. Aluzinkplade umalet eller lakeret. Dansk Brandteknisk Institut . Ved dør forstås en eller to dørplader med alt udstyr( beslag, håndtag m.v.) inkl. Forskellen ligger i den indvendige konstruktion. Bruges i miljøer med stor belast-.

Lettere montagetilpasning end ved. Godkent efter dansk standard. Styrken på dørlukkeren, udfra beregning af dørens højde og bredde. Installationstype: normal spejlvendt, parallel eller omvendt. Hvis det står i bygningsreglementet, hvilket stk.

Det afhænger af hvad slags brandceller der er tale om. I almindelighed kræves at branddøre er selvlukkende, og det vil . Kommissionsbeslutninger omhandlende byggevarer, der.