Brændværdi olie

Oplysning om brændværdi anvendes ved beregning af energiindholdet i en given mængde af et brændsel. Brændværdien opgives enten i gigajoule pr. Biobrændslers nedre brændværdi er den varmemængde, brændslet indeholder, når varmegenvinding ved . Ved forbrænding frigives ofte energiholdig vanddamp, der ikke altid udnyttes.

Den nedre brændværdi beregnes kun på grundlag af nyttevarmen (det der ikke tabes i dampen), og den nedre brændværdi er derfor altid mindre end den øvre brændværdi.

I en traditionel gaskedel forlader vanddampen netop systemet uudnyttet, . Det vil sige at jo højere brændværdien er, jo mere varme kommer der ud af olien. Hvis du vil kontrollere brændværdien på den olie du . Hvad så hvis en boligejer opgiver et olieforbrug i liter olie om året? Så bliver vi nødt til at beregne oliens energi-indhold i kilowatt-timer.

Imidlertid udnytter en standard-brændeovn ikke energien 1, idet en del af energien uundgåeligt vil forsvinde op gennem skorstenen. Udnyttelsesgraden afhænger meget af brugsmønsteret og brændeovnens data, .

I forhold til olie svarer det til ca. De ting som har betydning for brændværdi i brænde er 1) fugtindhol og 2) hvor meget de enkelte træsorter fylder i volumen kaldet massefylde. Men der kan opstå problemer med syreudfældning og dermed tæring i anlæggets brændkammer, hvis man kører med en for lav returvandstemperatur på sit anlæg, oplyser Lars Nikolaisen.

Til sammenligning har olie en brændværdi på kWh pr. Foto: Træpiller har en meget attraktiv brændværdi på . Fx defineres den øvre brændværdi som den varmemængde der udvikles når brændstoffet forbrændes fuldstændigt, og både udgangsprodukterne og. Beregn massen af den afbrændte olie hvordan gør jeg det?

Nåletræernes harpiks har højere brændværdi end tørstoffet og det er bl. Jo højere træartens indhold er af lignin jo højere er brændværdien. I praksis vil der dog altid være en smule vand i brændet, . Jeg har med stor interesse læst jeres hjemmeside men sidder tilbage med et enkelt spørgsmål.

Navnet fuel olie , ofte benævnt heavy fuel oil (HFO) dækker et stort og vidt område, som det også afspejles i oversigten over residual grades. Når man i artiklen brænde taler om kg. Fuel olie kan således forekomme dels som et destillationsprodukt og dels som en destillationsrest af jordolie.

Det er oprindelsen til energienheden toe (ton oil equivalent). Hvor stor en energimængde frigøres ved forbrændingen af .

Hvis jeg sammenligner med olie , så skulle olien koste ca. Grafen her gælder kun naturgas, idet eksempelvis olie har lavere vanddampindhold i røgen og derfor et mindre kondensations- potentiale og muligt energiudbytte for dette vanddampindhold. Hvilke kedler er omfattet? Der er nu som nævnt virkningsgrads- krav til olie – . Vi tilbyder prøveforbehandling og bestemmelse af en lang række forskellige brændselskvalitetsparametre for både faste mineralske brændsler (kul, koks, cinders, brunkul og tørv), faste biobrændsler (træpiller, træflis, halm, korn, nøddeskaller, kirsebærsten og anden biomasse) samt flydende brændsler ( gasolie og fuel olie ).