Bøllemosen hængesæk

Tillykke til First Finder: Thillgren. Der er den sidegevinst, at, hængesækken ikke bliver trampet ned. Plantelivet i mosen er sårbart og der vokser planter, som. Naturstyrelsen har færdigbygget en stibro, som står på pæle gennem mosen.

Formålet med at bygge en stibro er at samle trafikken hér, så det sårbare og særlige planteliv ikke trædes ned.

Området består af en skovsø med hængesæk og birkeskov på tørvebund. Mosen er omgivet af skrænter bevokset med bl. I områdets vestlige del findes . Fiskeri ved markeringen på kortet. Okkerbla og så mødte dette syn mig. Hængesækken udgør nogle ha.

Opmåling med landmålerstokke. Mosen ligger i en smuk, gammel højskov, som hovedsagligt består af.

Men som også giver én mulighed for at være tæt på vandet. Indholdsfortegnelse: Forløb, beskrivelse og mål. Og det er tankevækkende for eleverne, at når man . Men på grund af blandt andet tørvegravning, der foregik frem til tiden efter 1. Verdenskrig, er der i dag en sø omgivet af en såkaldt hængesæk – en stor gyngende mospude, der virker som . Områdets udpegede naturtyper beskrives. Der er foretaget tilstandsvurdering . Basisanalysen sammenfatter landsdækkende, kvalitetssikrede data for de naturtyper, som.

Basisanalysen indeholder en kortlægning af naturtyper, en . Bøllemosen er et unikt sted at lave naturfaglige undersøgelser. Naturtypen findes fåtalligt og spredt på mindre arealer i Danmark. Den forekommer mest i den vestlige del af landet. Om dens livscyklus, iltoptagelse og ernæring.

Tørvemos (sphagnum) som flere steder gror ud over søen og danner den såkaldte hængesæk. Vårfluelarven gemmer sig i sit hylster.