Blowerdoor test krav

I dag er det et krav , at nye huses tæthed skal kontrolleres, inden man flytter ind. Det sker med en såkaldt blower door test. Hvad koster en Blower Door. Hvornår skal du få en udført.

En Blower-Door er en specialud-.

Find utætheder i klimaskærmen ved hjælp af en Blower Door test ! Vi udfører blowerdoor test af alt fra et enkelt rum eller vindue til bygninger på flere tusinde kvadratmeter. Myndighederne stiller blowerdoor test som krav i forbindelse med byggetilladelse. Via bygningsreglementet har de lokale myndigheder pligt til at stille kravet i . Ifølge bygningsreglementet (BR10) kan kommunerne stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test ) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug.

Du skal selv sørge for at trykteste, hvis du bygger nyt hus, mens det er typehusfirmaets ansvar, når du køber typehus. Et ældre hus skal ikke leve op til de samme krav , men sammen med en termografering af . Den lokale myndighed kan kræve dokumentation for tætheden i nybyggeri, før der udstedes en .

Der føres ingen kontrol med tæthedsmålinger af nybyggeri og stilles ingen krav om uddannelse til de personer, der udfører dem. Det er som Det Vilde Vesten, påpeger brancheforeningen Klimaskærm. Bygningsreglementets krav.

Energiramme og varmetabsramme. Alle bygninger kan blowerdoor testes, uanset størrelse. Kommunen kan stille krav om, at der foretages måling i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Hvis man vælger at bruge termografering i forbindelse med blower door test , bør der være en temperaturforskel på mindst grader mellem ude og inde. Tæthedsprøvning med blowerdoor. Fortrykprøvningsrapport: Fortrykprøvningsrapporten anvendes til at vurdere tætheden på en bygning som skal måles uden reference til specifikke krav. Trykprøvningsrapport: Trykprøvningsrapport udføres på bygninger som er i brug, og ikke overholder et forudsat krav.

Prøvningen udføres ved en Blower Door test. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal i mindst af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed. Utætheder i bygninger medfører forhøjet varmetab, kan give trækgener.

På disse sider kan du læse mere om tæthe Blower Door test , ventilation og de nye energikrav. BlowerDoor – test på dit byggeri – hvad enten I er udførende eller private bygherrer. BlowerDoor -testen giver et nøjagtigt billede af hvor tæt eller utæt byggeriet er.

Ved blower door test måles det hvor tæt en bygning er. Er luftskiftet over det tilladte, skal der findes frem til hvilke utætheder der skal udbedres. Ved BRkrav er huse dumpet tæthedskravet dvs.