Blanket sognebåndsløser

Såfremt anmodningen om sognebåndsløs- ning imødekommes, gør jeg brug af min ret til i medfør af bekendtgørelse nr. Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn.

Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til. Hvis du ønsker at løse sognebånd , skal .

Der er dog mulighed for at løse sognebånd til præsten i et andet sogn, end. Præsten skal også skrive under på at vedkommende er villig til at modtage dig som sognebåndsløser. Download blanket til sognebåndsløsning.

Reglerne for ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn er beskrevet på borger. Der skal betales et gebyr for navneændring på kr. Anmodning om sognebåndsløsning.

Blanket for sognebåndsløsning , 23.

Navn: Personnummer: ønsker at løse sognebånd til sognepræst. Jeg ønsker at udøve min valgret. Det er muligt at løse sognebånd til en præst udenfor dit sogn, hvis du føler en særlig tilknytning til en anden kirke end den du bor tættest på. Du skal kontakte den præst du ønsker at løse sognebånd til og få en samtale.

Dette gøres altid til en præst. Sognebåndsløsere har mulighed for at stille. For at løse sognebån skal man kontakte den præst, man vil løse sognebånd til. Anmodning fremsættes af medlemmet overfor den præst, der ønskes løst sognebånd til. Anmodningen skal indeholde oplysning om medlemmets navn, personnummer og adresse.

Se nærmere om sognebåndsløsning i Retsinformation HER . Men hvorfor blev det indført, og hvordan løser man sognebånd? Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal indeholde oplysninger om navn, personnummer og adresse. Nogle præster beder om en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd. Tag kontakt til den konkrete præst, og kirke, de fleste steder har skemaer eller blanketter der gør det enkelt at udfylde. Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor.

Du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning på Kirkeministeriet.

Bestilling af attester m. Folkekirkemedlemmer er knyttet til det sogn, hvor de bor. Det er imidlertid muligt at løse sognebånd til en præst i et andet sogn. Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

Når du udtræder af folkekirken: Giver du afkald på et . Udfyld og aflever blanketten personligt eller send den med posten til Brorsons Kirke. OBS: Husk at udfylde og underskrive feltet om valgret (se pilene). Hent blanketten til sognebåndsløsning her. Et medlem af folkekirken kan løse sognebånd og derved slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, hvortil medlemmet hører. Det betyder, at Christianskirken fremover bliver din kirke.

Her finder du også blanket om sognebåndsløsning.