Beregning af faskine størrelse

Det er vigtigt, at din faskine eller regnvandsbed er rigtig dimensioneret. Her kan du få hjælp til at beregne størrelsen. I sand og grus kan rumfanget eventuel formindskes.

Denne dimensioneringspraksis anvendes i vid. Ovenstående metoder er kun vejledende, idet faskiners størrelser i høj grad afhænger af jordbundsforholdene, altså jordens evne til at bortlede vandet.

Dimensioneringsformler for. Det reducerede areal skal være et helt tal mellem 1-10. Ved indtastning af det reducerede areal (afvandet areal) og ved valg af jordart (K-værdi) fremkommer der fire forskellige geometriske forslag til opbygning af den ønskede faskine. På figur ses en faskine opbygget med plastkassetter.

Som udgangspunkt bør faskiner være lange og smalle. Figur giver mulighed for at lave en simpel beregning af størrelsen på faskinen, når blot jordens infiltrati-. Du kan derfor nøjes med en mindre faskine og mindre jord skal graves og bortskaffes!

Plastmo Faskinen er tænkt på en helt ny måde: Hver faskine er en smal blok, der nemt kan kobles sammen med præcis det antal faskiner , du har brug for til nye. Q-Bic kassetter og singels, beregner den nødvendige størrelse af hybridfaskinen. Areal som kan tilsluttes mfaskine af hhv. Det forudsætte, at faskinen max. Kilde: Rørcenter-anvisning 00 Nedsivning af regnvand i faskiner ). Figur giver mulighed for at lave en simpel beregning af størrelsen på faskinen, når . Dette notat er lavet ud fra de forudsætninger, der fremgår af Miljøstyrelsens brev.

I notatet er fremgangsmåden forklaret, så det på baggrund af dette notat er muligt at regne sig frem til størrelse af nedsivningsdelen, hvis der anvendes andre dimensioner på nedsivningsdelen eller andre hulrumsprocenter for fyldet i . Sammenhæng mellem hydraulisk ledningsevne, K, og gentagelsesperiode for en traditionel faskine. K angiver vandets hastighed vinkelret væk fra . De anlæg, der kan dimensioneres ved hjælp af regnearket, er faskine , regnbe grøft og permeabel belægning. Regneark og vejledning er udarbejdet af Thomas Aabling, Søren Gabriel og Karsten Arnbjerg-Nielsen på baggrund af en opgavebeskrivelse fra Spildevandskomiteen.

Anvendes singels som fyldmateriale kan følgende ”tommelfingerregel” give vejledning om faskinens størrelse : Har faskinen et tværsnit som vist på tegningen , skal faskinens længde være mindst meter pr. Simpel beregning af størrelsen på faskinen. I bilag til denne vejledning giver en graf mulighed for .

Har du brug for en faskine til regnvand med henblik på at aflaste kloaksystemet? I denne artikel ser vi nærmere på pris, størrelse , tilbud og meget mere. Begrænsninger for anvendelsen. En faskine er et nedsivningsanlæg, der kan modtage regnvand.

Her er hustagets størrelse og jordens karakter de vigtigste parametre. Tommelfingerreglen siger, at der skal én kubikmeter faskine til kvadratmeter tag, men dette afhænger af jordbundsforholdene. Hvis det er lerjor skal . Vejledning i regnvandshåndtering.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af faskinens størrelse , materialer og placering (i form af en tegning). Elektronisk beregningsskema fra DANVA til beregning af faskinens længde findes på kommunens . Faskiner egner sig bedst til at blive etableret i sandjord. Jo mere lerholdig jorden er, jo mindre evne har den til at lede vandet væk.

Faskinens størrelse afhænger af den tilledte vandmængde og jordtypen. For at lave nedsivningstest skal du først beregne jordtypen. Den enkle metode til at finde jordtypen: 1.