Begravelse

Hvad er kirkelig begravelse ? En begravelse i kirken er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Præsten holder en tale foran afdødes kiste. Sådan foregår begravelse.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighe hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ve at kisten bliver sænket i jorden mens en bisættelse .

Folkekirken er begravelsesmyndighed i Danmark. Det betyder, at anmeldelse af dødsfald skal ske til den kirkebogsførende sognepræst i afdødes bopælssogn. Det gælder også, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Her kan du læse om, hvad du som pårørende skal forholde dig til og tage . Begravelse er at begrave en død. Ved en begravelse (eller jordefærd) sænkes liget i jorden på et gravsted. En ceremoni kan markere begivenheden, men er ikke nødvendig for at handlingen kaldes en begravelse. Alle, der har stået for at arrangere en begravelse , ve at der er mange ting, man skal tage stilling til, og at det kan være et pres midt i sorgen at skulle vælge kiste, ligtøj, urne m.

Med en forudbetalt begravelse betyder det, at meget er aftalt på forhån samt at der er betalt for bedemandens ydelser . Udgifterne til en begravelse eller bisættelse består af omkostninger til flere forskellige ydelser og leverandører. Få overblik over udgifterne her. Når folk dør, er der meget at tage stilling til, for eksempel om liget skal brændes eller begraves. Er du på udkig efter en blomsterkrans, båredekoration eller bårebuket til en begravelse ? Så er du velkommen til at tage et kig her på siden.

Døgnservice og landsdækkende bedemand. Vi tilbyder gratis rådgivning og klarer hele processen for dig til DKs billigste priser. Bedemanden ordner alt omkring den ønskede begravelse eller bisættelse. Betal med kort, vælg betaling efter højtideligheden eller bestil med op til dages kredit.

Er der ingen pårørende til en afdød ifølge CPR registeret, vil mange kommuner ved hjælp af . Når man kommer op i årene, sker det hyppigere, at familie, venner og bekendte går bort. Men jeg er ofte i tvivl om, hvorvidt jeg bør gå til mere perifere bekendtskabers bisættelse, skriver Jakob. Arranger en god begravelse eller bisættelse. Planlægning af begravelser eller bisættelser har de færreste meget erfaring me fordi der kan gå mange år i mellem, du skal planlægge en begravelse.

Der kan være mange ting at holde styr på, når du skal sige det sidste farvel. Udover sorgen, skal du også . Udsættelse af jordfæstelse og ligbrænding.

Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). Bestyrelsen for kirkegården eller krematoriet kan dog med tilslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed tillade forlængelse af fristen, når forholdene taler herfor. I ritualet for en katolsk begravelse er der altid plads til, at præsten kan mindes den afdødes liv, forklarer generalvikar Lars Messerschmidt.

Det er ikke vanskeligt, at begrave nogen uden for folkekirkens regi. Og det er heller ikke meget dyrere. På denne side kan du læse mere om, hvad der skal gøres, hvis du skal begrave eller bisætte en person – eller hvis du ønsker at forberede din egen bisættelse eller begravelse.

I sidste ende skal du have fat i en.