Asfaltering af privat vej

Det er en god idé at oprette en vejfond i din ejer- eller andelsforening, så en del af kontingentet afsættes til vedligeholdelse og senere fornyelse af asfaltbelægningerne. Pengeinstitutter er behjælpelige med oprettelse af vejfondskonti. Man skelner mellem private veje og private fællesveje.

En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel el. Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Hvor lang tid går der, inden vejen skal have ny asfalt ? Vejloven siger, at en vej skal være i god og forsvarlig stan inden den overdrages til grundejerne. Et asfaltslidlag har en levetid på til år. Dog afhænger levetiden af belastningen. I Aarhus Kommune er der for eksempel villaveje, der ikke har fået . Derudover kan det også i nogle tilfælde være din grundejerforening, der tager beslutninger omkring, hvorvidt private fællesveje, fællesanlæg samt fællesarealer skal gennemgå en eventuel renovering eller reparation.

Sagen startede, før den nye vejlov trådte i kraft pr. Jeg har et sommerhus der ligger ud til offentlig vej , men som er med i en grundejerforening, der ligger i nærheden.

Resten af sommerhusene i grundejerforeningen har privat fællesveje. Jeg betaler 5kr pr år til en vejkonto til nyt asfalt på de veje, men når mit sommerhus ligger uden for området og jeg kan . Munck Asfalt råder over udlægningsmaskiner i alle størrelser, og vi tilbyder en lang række belægningstyper, som kan modstå alle former for trafik. Vi har stor erfaring i etablering og renovering af private fællesveje, vendepladser og indkørsler, og vores løsninger sikrer mange års problemfri anvendelse til daglig glæde for . Vores asfalt -team har mange års erfaring med nyanlæg og reparation af veje og pladser for bl.

Og vi rykker også gerne ud for dig. Asfaltering af p-pladser, indkørsler, tilkørselsveje, pladser mv. Offentlig vej, privat vej eller privat fællesvej – det er spørgsmålet.

På en vej i Rødovre har netop det spørgsmål bragt sindene i kog blandt husejerne. Da den lille villavej ikke er rustet til den tunge trafik, bliver den ødelagt af hjulspor og sprækket asfalt – og det skal grundejerne betale for. Langt de fleste asfalteringsopgaver og vedligeholdelse af asfaltering vil vi kunne. Med ekspertise i asfalt og materialer under asfalt i vejopbygningen, kan Teknologisk Institut hjælpe private grundejerforeninger til at træffe de rigtige valg i forbindelse med et belægningsarbejde, og på den måde danne grundlaget for valget af den rigtige løsning til hver enkel grundejerforening. Vi kan hjælpe med følgende:.

Der ligger en vej på en af vores matr. Vi betaler på nuværerende tidspunkt ejendomsskat af vejen, jeg har ringet til kommunen. Det er en fælles vej , der ligger jorde bag vores jorde, så de skal kunne komme derned.

Der er nu kommet det problem, at alle andre lodsejere mener det er os der skal vedligeholde vejen fordi vi . En privat fællesvej fører over én ejendom og er adgangsvej for en anden ejendom. De to ejendomme skal have forskellige ejere. Her kan du læse og blive klog på hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af privat vej. Hvordan kan jeg se, om min vej er privat fællesvej eller offenlig vej ? Kan jeg slippe for at betale? Kan vi overtage vejbelysningsanlægget for vores beregningsområde?

En vej , der ikke er en offentlig vej , men som fungerer som færdselsareal for en eller flere andre ejendomme end den, som vejen ligger på. Der skelnes mellem private fællesveje på landet og i byområder, herunder sommerhusområder. De private fællesveje findes i overvejende grad i yderområderne i kommunen, altså i villakvartererne.

Du kan finde kortet på kbhkort. Vej – og kloakfonds udvalg. I tilbuddet er der også en . Jeg tror du er inde på noget af det rigtige sad. Muligvis et dumt spørgsmål, men hvorfor skal vi selv betale for : Etablering af kloak.

Rensning af kloak snerydning nye perlesten på veje, eller asfaltering. Når min nabo, som bor på en ikke privat vej for alle disse yderlser betalt?