Arbejdsplatform regler

Du kan læse mere om de aktuelle arbejdsplatformregler her på hjemmesiden. Du er også meget velkommen til at tage en snak med os, hvis du har spørgsmål om . Nedenfor kan du læse de vigtigste regler for arbejdsplatforme. Det er kun tilladt at løfte personer med teleskoplæsser, hvis både teleskoplæsseren og arbejdsplatform er beregnet til det, og i øvrigt opfylder maskindirektivets krav til en personløfter. En arbejdsplatform til en . Ophugning af skibsvrag uden for faste arbejdssteder – At-vejledning D.

Søfartsstyrelsen og politiet. Der kan være særlige regler på flere myndigheders område, som skal. Vi fremmer et godt arbejdsmiljø . Arbejdsplatformen skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Der er anvendt tegninger som viser principperne for en arbejdsplatform. Der skal være en dansk brugsanvisning på.

De enkelte firmaprodukter kan afvige herfra. Følgende kilder er anvendt med tilladelse af de respektive firmaer og. En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde i.

Det er vigtigt, at reglerne gælder alle som udfører arbejde i højden på jeres arbejdspladser. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, før vedligehold eller betjening påbegyndes. Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for. Platformstrappe, på hjul.

Overgangsbro, på hjul som er omfattet af den i afsnit 1. Kontrol af arbejdssikkerheden“. De i denne monterings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler. Afskærmning Ved opstilling af stillads over 3m skal personalet være uddannet inden for den pågældene stilladstype. Opstilling og brug af stilladser. Denne vejledning oplyser om regler i forbindelse med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af alle typer stilladser i alle brancher, samt brugen af dem.

Vejledningen omfatter ikke hængestilladser (hejsestillinger), en- eller tosøjlede arbejdsplatforme , . Det viser en kortlægning, som Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet blandt andet har lavet af seks arbejdsplatforme i forbindelse med det kommende møde i regeringens Disruptionrå der . Det er altså ikke muligt at sammenligne to priser, ud fra et stillads højde. De væsentligste punkter at have i betragtning, er om prisen inkluderer stilladssider, fodlister, støtteben (samt længden på støttebenene), samt antal arbejdsplatforme (og er de med elle uden lem). En stige skal, som hovedregel, stå med en hældning på ca. En mobil adgangsplatform er ikke hensigtsmæssig som trappetårn, der giver mulighed for adgang til andre konstruktioner.

Sammen med vejledningen følger en. Stigen som arbejdsplatform.

Produceret og testet i henhold til gældende sikkerheds regler på området. En nyere undersøgelse fra Bedriftssundhedstjenesten (FBST) har vist, at flymekanikeres arbejdsstillinger, som bl. Stambogskontoret for Islandske heste er autoriseret af Fødevarestyrelsen og varetager al stambogsføring af alle islandske heste i Danmark. Der er ikke krav om medlemsskab af Dansk Islandshesteforening ift at bruge Stambogskontoret.

Stambogsføring og registrering foretages og udføres jf.