Andet ord for påbud

Påbud betyder omtrent det samme som Befaling. Se alle synonymer nedenfor. Vi beklager at vi ikke har ordet påbud! Relaterede søgninger: Ordbog over det danske Sprog påbud : Teksteksempler påbud : Naboord påbud.

Retsvirkning af et påbud indtræder, når påbuddet kommer frem til modtageren, uanset om modtageren læser det, idet modtageren ikke skal kunne undgå retsvirkningen ved at undlade at gøre sig bekendt. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

Med et andet ord handler det om nomos – Loven – den foranderlige kompleksitet af objektive regler og normer, af former, måder og vaner, af forbu . Koranen indeholder dog blandt andet de følgende to vers, hvis betydning mange muslimer tolker som et påbud om anvendelse af hijab: Sura Al- Ahzab 59 . Her møder vi Spencer Browns knappe påbud : „gør en forskel“. At give form er en operation, som først består i at. Søgning på “ Ord ” i Holbergordbogen. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i oplysningstidens sprog. Derfor havde vi faktisk påbegyndt arbejdet med at forbedre det, da Arbejdstilsynet kom, fortæller Hanne Korsgaar chef for Børne- og Familierådgivningen.

Sammen med HR Arbejdsmiljø arrangerede afdelingen en temadag om det psykiske arbejdsmiljø.

Her fik vi blandt andet sat ord på det at lave en . Finn synonymer til påbud og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett. Ja, om Gud selv sagde noget andet. Sådan som han undertiden stiller sine udvalgte på prøve, og lader som om han vil noget andet end det, han tidligere har sagt.

Det hændte for Abraham, da han fik påbud om at ofre sin søn Isak (Mos 2 1ff), og for Jakob i hans kamp med englen (1Mos 3 24ff) og for . Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af at ville levere på baggrund af et købstilbud fra en kunde. Accepten er et løfte, der binder acceptanten. Samtidig bliver en accept et påbud for.

Lovreglen gælder derfor kun, hvis intet andet er aftalt. I af sagerne forklarer skolerne, at de har store udfordringer med at inkludere børn med særlige behov. Det er jo det, vi også har et andet ord for, nemlig censur, siger Christian Jensen. Det sker blandt andet ved igen og igen at sætte ord på, hvordan man gør, hvis der opstår en situation, og gøre det mere overskueligt. Det siger skoleleder Dorte Jalk fra Resen Skole, som har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på mellemtrinnet, altså 4. Præsumption, Andet ord for formodning.

Påbud , En erklæring, der binder modtageren fra det tidspunkt, erklæringen kommer frem til modtageren. Et påbud skal ikke være læst af modtageren, før det har virkning.