Almindelig borebille

Almindelig borebille (Anobium punctatum) kaldes også for træorm. Den voksne borebille er 3-mm lang, den er brun og har punktstriber på dækvingerne. Der er spor efter borebiller i de fleste ældre huse, men borebillen lever også udendørs i døde træer, i plankeværk, stolper og andet træværk.

Den almindelige borebille (Anobium punctatum), også kaldt træorm, er en billeart på 3-millimeter, der er kendt som et alvorligt skadedyr. Billen er brun med punktstriber på dækvingerne.

Gangene er fyldt med gulligt boremel. Borebillens larver borer løs i flere år. Ordet “borebille” bruges både om arten almindelig borebille (Anobium punctatum) og som en samlet betegnelse for en række trænedbrydende biller, herunder den lidt større husbuk (Hylotrupes bajulus). Når danskernes træværk kommer under angreb af insekter, er det . I ældre ejendomme forekommer angrebet fortrinsvis på kolde og fugtige steder, hvor såvel konstruktionstræ som møbler og kunstgenstande skades. Angreb kan give problemer af forskellig karakter – spændende fra udseendemæssig forringelse til alvorlig styrkemæssig risiko.

Hvad er almindelig borebille ? De voksne borebiller (Anobium punctatum) er brune og 3-mm lange.

De har flyvetid fra juni til august. Hunnen lægger efter parringen op til æg i sprækker i træet eller i gamle flyvehuller. Udbredelse: Udbredt i store dele af verden, men primært forekommende i tempererede egne, såsom Europa, Nordamerika, Australien og det sydøstlige Afrika. Status: Arten er almindelig i . Latinsk navn: Anobium punctatum.

Der findes spor efter borebiller i næsten alle ældre huse, men borebillerne lever også udendørs i døde træer, i plankeværk, stolper og andet ubeskyttet træværk. De fleste skader forårsaget af træborende biller i danske bygninger kan tilskrives almindelig møbelbille. Dens naturlige leveområder er knækkede grene fra træer, og områder, hvor træbarken er fjernet. Rige: Dyreriget (Animalia). Klasse: Insekter (Insecta).

Orden: Biller (Coleoptera). Fænologi: Se gruppens fænologi. Det mest almindelige skadedyr på træ i Norden er almindelig borebille , også kaldet møbelorm eller anobier. Flyvehullerne er små og runde, og kun splintveddet angribes. Kun sjældent er træværket så svækket, at det skal udskiftes.

De kan flyve, og man finder dem tit i vindueskarmene.