Afledning af regnvand på egen grund

Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. Figur 9: Afledning af regnvand til græsplæne i. Før man starter på at etablere et nedsivningsanlæg, er der nogle ting, der skal undersøges og afklares. Det er vigtigt, at der er styr på disse ting, inden projektet starter, da de er.

Der findes flere forskellige løsninger, heriblandt: Faskine En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand opsamles og langsomt siver ud i jorden.

På Halsnæs Forsynings hjemmeside kan du finde . LAR-anlæg håndterer regnvand på egen grund. Kataloget indeholder beskrivelser af de enkelte metoder. Nedsivningsanlæg (faskiner).

Sådan kommer du i gang med Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Du kan som grundejer under visse betingelser få op til ca. Hvordan håndterer jeg regnvand på min egen grund ?

LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand ) . Regnvand bør betragtes som en rekreativ ressource, som ikke bør gemmes væk i kloakken, men i stedet skal bruges til at forskønne og kombinere det blå og det grønne element i din have. Du skal, som grundejer , være opmærksom på at tagvand skal holdes på egen grund. Håndtering af regnvand på overfladen kan bidrage til at udvikle den . Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på din grund.

Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet. Du bor i et område, hvor du har oplevet oversvømmelser mere end én gang med mulig udsigt til en forhøjet forsikringspræmie, hvis du ikke skybrudssikrer din bolig. Du skal separatkloakere, og så kan løsninger til afledning af regnvand på egen grund være billigere end nye kloakrør. Du vil gerne tage et fælles ansvar for.

Sep Desuden øger det dannelsen af grundvand til gavn for eftertiden, når regnvandet f. Derudover vil en mindre tilførsel af regnvand til renseanlæg føre til en bedre spildevandsrensning. Lokal afledning af regnvand , også kaldet LAR, kan f. Mar LAR: Lokal Afledning af Regnvand. Hvis der falder nok regnvand på ens grun kan man selvfølgelig også kombinere dem. Grundejere, som håndterer regnvand på egen grund , kan i nogle kommuner få tilskud i form af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis regnvandet ledes uden om kloakken.

Hvis du ønsker inspiration til hvordan du kan aflede regnvand i haven, er der vist nogle forslag i pjecen ”Regnvand i haven”, se under LAR-dokumenter i boksen til højre.

Oplysning om dimensionering, udførelse og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg for regnvand på egen grund kan du finde i Rørcenter- anvisning 01 . Hvis du bor i et område, hvor regnvand fra tage, terrasser, indkørsler og lignende afledes til Fredensborg Forsynings kloaknet, og hvis du vil håndtere alt dit regnvand på din egen grun har du mulighed for at få refunderet en del af dit. Faskiner, regnbede, opsamling og genbrug af regnvan permeable belægninger, grønne tage, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Inspiration til lokal afledning af regnvand (LAR). Rørcenteranvisning 0- håndtering af regnvand på egen grund – dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand . LAR – Lokal Afledning af Regnvand , eller Lokal Anvendelse af. Hvad er lokal nedsivning af regnvand?

Regnvan der falder på tage og øvrige hårde overflader i haven, ledes normalt via kloakken. Kolding Kommune har besluttet, at hvis man ønsker at håndtere regnvand på egen grund , så skal anlæggets størrelse kunne håndtere en års regnhændelse. I Gladsaxe Kommune kan du søge om at få en del af tilslutningsbidraget tilbagebetalt, når du håndtere regnvandet på egen grund i stedet for at lede det til kloakken. Er du husejer har du mulighed for at få tilbagebetalt et engangsbeløb på 24. Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Har du ikke mulighed for at . Med en tilladelse til nedsivning fra Ruderdal Kommune kan du søge om at få tilbagebetalt en del af det beløb, du betaler for at . Det kan også være, at et såkaldt regnbed med forskellige stauder mv. På den måde kan du selv håndter noget af regnvandet, så det ikke belaster kloaknettet. Du kan vælge flere forskellige løsninger, når du skal håndtere regnvandet på din egen grund.

Her kan du læse om nogle af de mest almindelige løsninger, f. For at mindske presset på kloaksystemerne og vandløbene, kan det være hensigtsmæssigt at aflede regnvandet lokalt ved nedsivning, hvor . I nye udstykningsområder er det efterhånden blevet almindeligt, at der er krav om , at tagvandet nedsives på egen grund , mens spildevand og regnvand fra terræn afledes i kommunens afløbssystem.