Absolut luftfugtighed tabel

Luft er i princippet en blanding af gasser, hvor vanddamp udgør én af gasserne. Tabellen til højre viser det absolutte fugtindhold og partialtrykket for mættet luft afhængig af tempera- turen. Absolut fugtindhold og partialtryk i luft mættet med vanddamp.

Opslag 32: MÅLING AF LUFTFUGTIGHED. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Den absolutte fugtighed kan angives i gram vand pr.

For hver grader sker der næsten en fordobling af mængden af vanddamp. Er luften ikke mættet, fordamper der vand fra vægen, og dermed afkøles termometeret, og ud fra temperaturforskellen kan man gå ind i en tabel og finde luftfugtigheden. Indeholder den fx kun gram, siger man, at den relative luftfugtighed er – luften indeholder af den vanddamp den er i stand til.

Fortsætter man regnestykket og kigger i en tabel for hvor meget vanddamp luft . Hvor L = latent heat for material. Hvis ikke andet er opgivet i opga- ven, til formlen skal man bare inserting the triple point of water: p= 6173P a, T= 2,16K. Så når luftfugtigheden er på 1 er det at.

Dernæst vil vi bestemme mængden af vanddamp i luften. De to blandinger man oftes .

Ved grisenes respiration tilføres stalden betydelig mængder af fugt. Høj luftfugtighed er ikke i sig selv skadelig for grisene, men indirekte er det en indikator på at der er noget ”galt” med staldklimaet. Derfor er luftfugtigheden en indikator, man skal have øje for i sin daglige pasning af grisene. Luftfugtighed er et mål for, hvor meget vanddamp luften indeholder.

Den kan også angives som vanddampens partialtryk. Måleenheder omregningsfaktorer. Byggematerialers diffusionsmodstand. Vanddampdiffusionsmodstand for Icopal produkter. Relativ luftfugtighed i. Mængden af vanddamp, som kan være i luften, stiger med temperaturen.

Jeg synes selv det ville lyde logisk, hvis den absolutte luftfugtighed var lavest, da mængden af vand man skal kigge igennem er lavest, men så tænker jeg også, at når den relative luftfugtighed. På grund af molekylarbevægelsen findes umiddelbart over en is- eller vandoverflade et lag vanddamp. Hvad sker der med luft, som blæser fra nordvest op over de norske fjelde og ned til Oslo eller Skagen? Når luften er mættet med vanddamp, danner den skyer (se ill.

3-01.a). Det er et udtryk for hvor meget fugt, der er i luften – set i forhold til den mængde fugt, som luften ved samme . Idet mætningstrykket ps er temperaturafhængigt, kan den absolutte luftfugtighed x bestemmes fra de målbare dimensioner af relativ luftfugtighed φ, temperaturen t og . Når man taler om luftfugtighed og dennes måling, betyder vanddamp altid vand på gasform, dvs. Træ er et hygroskopisk materiale, dvs.

Fugtændringen kan ske kunstigt.

Den er mere egnet til at måle høje træfugtniveauer, men er mindre velegnet til bestemmelse af absolut træfugtighed. Der anvendes effektiv absorptionsaffugter eller tilsvarende under udtørringsperioden for at holde den relative luftfugtighed nede på ca. Det er afgørende for nedstående tabel at affugtningen er effektiv .